Základní informace

Zvyšování kvality a citačního ohlasu publikačních výstupů patří mezi základní strategické cíle Fakulty podnikohospodářské.

Finanční podpora vědecko-výzkumné činnosti

Informační podpora vědecko-výzkumné činnosti

Software pro vědeckovýzkumnou činnost

Další možnosti podpory publikační činnosti

Kvalitní výzkum, který bude zaslán do recenzního řízení významnějšího impaktovaného časopisu, je možné podpořit formou pre-submission peer review, které zahrnuje:

Více informací poskytne Ondřej Machek.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague