Základní informace

Zvyšování kvality a citačního ohlasu publikačních výstupů patří mezi základní strategické cíle Fakulty podnikohospodářské.
Finanční podpora vědecko-výzkumné činnosti

Podpora vědy na FPH VŠE- Aktualizace pro rok 2018
Sekce Termíny čerpání prostředků vědy v rámci institucionální podpory obsahuje informace o termínech dodání jednotlivých podkladů pro výplatu odměn za vědeckou činnost.

Informační podpora vědecko-výzkumné činnosti

Sekce Vědecké časopisy obsahuje informace o přístupech […]