Rankingy pro hodnocení kvality časopisů

  • ABS Guide 2015 (ranking top prestižních světových časopisů v jednotlivých oborech vyučovaných na business schools) – doporučeno pro rychlé nalezení relevantních časopisů v daném oboru
  • Journal Quality List (přehled o kvalitních zahraničních časopisech, publikovaný s cílem zaměřit pozornost akademiků na časopisy,  které splňují náročnější standardy) – vhodné jako alternativa k ABS Guide.
  • ABDC Journal Quality List (původně relevantní pro australské vědce, ale nyní používaný celosvětově – rozdělení kvality časopisů do 4 skupin)

Další rankingy