Projekt VŠE-Bifrost University Island

Cílem společného projektu je připravit studenty z našich univerzit na rychlejší, hladší a úspěšnější proces hledání budoucího zaměstnání, k čemuž jsou potřeba praktické zkušenosti, a reálná praxe ve firmách posílí absolventy a pomůže jim být konkurenceschopní a žádaní na trzích práce v České republice a na Islandu. Z hlediska provozního plánování projekt rovněž vylepší osvědčené postupy, které jsou na Islandu již zavedeny. Znamená to, že studenti vybraní na základě určitých kritérií se pod vedením mentora přímo zapojí do vytváření podnikatelských plánů a do poradenství managementu firem, což studentům pomůže rozvinout schopnosti a dovednosti. Podnik zároveň bude mít užitek z mladé kvalifikované pracovní síly v oblasti, kde student může přispět a poskytnout podniku přidanou hodnotu v jeho byznys činnostech.

Díky Norským a EEA fondům přispívá Norské království na zmírnění sociálních a ekonomických rozdílů a posilování bilaterálních vztahů mezi Norskem, EEA státy a vybranými evropskými státy.

Pro období 2009-14 přispělo Norské království €1.7 mld. EEA granty (www.eeagrants.org) jsou učené pro neziskové organizace, výzkum a akademické instituce, veřejný I soukromý sektor ve 12 z nejnovějších členů EU, Řecko, Portugalsko a Španělsko. Existuje široké pole spolupráce mezi zeměmi a aktivity musí být implementovány do konce roku 2016.

Islandským partnerem projektu je škola BIFROST UNIVERSITY (http://www.bifrost.is/)

Cílem projektu číslo EHP-CZ07-ICP-2-150-2015 je posílení spolupráce mezi VŠE a islandskou partnerskou institucí, a to především pomocí sdílení postupů a zkušeností v oblasti spolupraci s praxi na Islandu a v ČR. Právě na základě sdílení zkušeností a společného výzkumného projektu byl vytvořen manual pro firmy jak lépe integrovat absolventů do pracovních procesů. Celková délka projektu je jeden rok s počátkem v srpnu 2015.