Projekt VŠE-Buskerud Vestfold University College Norsko

Na základě dosažených výsledků meziinstitucionálního projektu mezi VŠE A Buskerud Vestfold University College v Norsku bychom usilovali o vypracování výzkumných projektů zabývajících se dalšími obcemi v České republice a Norsku v budoucnu a o získání finančních prostředků z Evropské unie a od Norské výzkumné rady. Nakonec bychom rádi zřídili výměnu studentů a učitelů prostřednictvím programu Erasmus +. V budoucnu bychom jako rozšíření tohoto výzkumného projektu rovněž rádi zorganizovali letní školu v Praze nebo v Hortenu. Letní škola se bude zejména věnovat účetnictví a rozpočtování inovací v územních samosprávách. Náš společný projekt by mohl sloužit jako spouštěcí mechanismus dalších společných výzkumných projektů v dalších oborech, např. v oblasti řízení, marketingu a manažerské finance.

Tento projekt podpořen v rámci fondů EHP a Norských fondů ­– Program Spolupráce škol a stipendia CZ07.

Based on the accomplishments of this project University of Economics, Prague and Southeast University of Norway would endeavor to develop research projects which are dealing with other municipalities in the Czech Republic and Norway in the future and seek funding from the European Union, and the Research Council of Norway. Finally, we would able to establish students and teachers exchange through the progarm Erasmus +. Also in the future we would like to organize summer school either in Prague or in Horten as an extension of this research project. The summer school will particularly focus its attention on Accounting and Budgeting Innovations in the Local Governments. Our joint project could be used as trigger of further joint research projects in other disciplines such as Management, Marketing and Financial Management.