Projekty IGA2

Je možné ucházet se o vědeckovýzkumné projekty, převážně koncipovány jako dvouleté, s výší rozpočtu 200.000 – 400.000 Kč ročně.

Přihláška se zasílá emailem do 9. března 2020 na adresy lukesm@vse.cz a zároveň na petr.houdek@vse.cz

Dokumenty

Projekty ukončené v roce 2017

Název Hlavní řešitel
Aplikace designového myšlení při odstraňování rozhodovacích chyb doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.
„Best practice” v nestátních neziskových organizacích doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
Problematika umístění nových a využívání stávajících logistických objektů (LFLP) s vazbou na management přepravních prostředků (ERM) a management efektivního využití dopravních prostředků (TMS) Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Sustainaible Corporate Responsibility (SCR) doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

Projekty ukončené v roce 2016

Název Hlavní řešitel
Národní a firemní konkurenceschopnost z pohledu endogenní modelů ekonomického růstu doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc
Inovace a jejich dopad na udržitelný růst organizace Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
Účinek rozvojových intervencí manažerské přípravy ve vztahu k vybraným charakteristikám osobnosti a pozitivním formám leadershipu doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.