Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Projekty TAČR

Aktuální projekty

Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR a zachycení jejich změn v posledním období a porovnání v mezinárodním kontextu metodou GEM (2013-2015)

doc. Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D., Ing. Martina Jakl, Ph.D., Ing. Jan Zouhar, Ph.D., Katedra psychologie a sociologie řízení, TAČR – Beta

Na základě zpracovaných informací a analýz zpracovat návrh na zefektivnění podpory podnikatelských aktivit a inovací prostřednictvím nastavení vhodných nástrojů a cílenější podpory podnikatelům v návaznosti na připravované programy podpory MPO i jiných poskytovatelů. Součástí je zpracování analýzy podnikatelské aktivity v ČR metodou GEM, analýza vývoje podnikatelské aktivity a mezinárodní srovnání. Získání dat a informací o tématech sociální podnikání, předávání firem, podpora exportu, podpora snižování energetické náročnosti, design a zdroje inovací.

Výzkumná zpráva z prvního roku řešení