2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace FPH: Consulting

VS_ConsultingVedlejší specializace „Consulting“ rozšiřuje a prohlubuje znalosti a dovednosti studentů v oblasti strategie. Vedlejší specializaci zajišťuje Katedra strategie. Specializace navazuje na předchozí vedlejší specializaci „Poradce – Auditor“, která byla ale výrazně inovována v reakci na nové trendy v této oblasti.

 „Není smyslem primárně produkovat absolventy do poradenského businessu. Smyslem je, aby si studenti uvědomili souvislosti kolem tvorby, formování a implementace strategie s důrazem na zvyšování výkonnosti podniku prostřednictvím strategického myšlení,“ říká doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., garant specializace.

Vedlejší specializace úzce spolupracuje s řadou firemních partnerů. Na výuce se podílí například konzultační firma Arthur D Little nebo společnost Deloitte, která zajišťuje populární předmět Rozvoj osobnosti poradce.

Povinné předměty vedlejší specializace: Competitive a Business Intelligence, Měření a řízení výkonnosti, Rozvoj osobnosti poradce, Strategické myšlení Strategie růstu

Absolventi vedlejší specializace budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

  • aplikovat principy strategického myšlení s důrazem na rozvoj schopnosti tvůrčího myšlení (angl. design thinking),
  • vyvarovat se typickým rozhodovacím chybám plynoucích z omezené racionality člověka,
  • navrhnout možné budoucí scénáře a jejich využití pro růst hodnoty firmy,
  • využívat informační systémy pro účinné monitorování konkurence,
  • srozumitelně definovat strategický problém a přesvědčivě prezentovat vlastní cesty vedoucí k jeho řešení.

Více informací naleznete zde.