2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace FPH: Ekonomika a média

novinyCílem vedlejší specializace je připravit studenty na práci v médiích, která jsou zaměřena na publikování ekonomických informací, či na pozice mediálních odborníků ve firmách, veřejných institucích.

Vedlejší specializace je rozdělena na dvě základní části. První část je zaměřena na detailnější osvojení ekonomické analýzy z mikroekonomického i makroekonomického pohledu. Druhá část je zaměřena na vlastní žurnalistickou činnost. Do výuky jednotlivých předmětů jsou zapojeni externisté z předních českých ekonomických médií. Studenti díky tomu mají možnost absolvovat v druhém semestru praxi v redakci ve vybraném tištěném či online médiu.

Povinné předměty: Základy žurnalistiky, Makroekonomická analýza, Současné tržní struktury, Etika, společnost a média

Volitelné předměty VS: Online ekonomická média, Práce s informacemi, daty a textem, Praxe v redakci

Po absolvování budou studenti schopni:

  • získávat relevantní ekonomické informace, ověřovat si je a dále je využívat v médiích,
  • provádět analýzu klíčových ekonomických údajů se zaměřením na jejich další využití v médiích,
  • redakčně upravovat text (materiály), aby byl přijímán čtenáři či posluchači,
  • využívat elektronických médií a sociálních sítí pro prezentaci informací, stanovisek a dalších materiálů.

Více informací o vedlejší specializaci naleznete zde.