Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace FPH: Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství

VS_logistikaVedlejší specializace seznamuje studenty se strategiemi logistických systémů, jejich tvorbou a reengineeringem. Důraz je kladen na mezinárodní hledisko v logistice a to například na přepravní podmínky, dopravní politiky EU či celní problematiku. Programem VS je zpracován ve spolupráci s americkými univerzitami a s logistickými manažery předních nadnárodních společností.

V rámci předmětu Supply Chain Management se studenti seznámí s logistickými řetězci používanými v dnešní podnikové praxi, včetně faktorů ovlivňujících výkonnost těchto řetězců z globální perspektivy, a jejich souvislost se strategií podniku.  Studenti se naučí plánovat a řídit provoz logistických řetězců či využívat logistické technologie (automatická identifikace, softwarová podpora atd.).

Předmět Logistické systémy seznamuje studenty se specifiky logistických řetězců, subsystémy logistických systémů a jejich reengineeringem. Dále je zde řešena problematika outsourcingu/partneringu, poskytovatelů logistických služeb a vztahu logistiky a životního prostředí.

Cílem předmětu Mezinárodní přeprava a zasílatelství je získat základní přehled a schopnosti orientace v přepravních vztazích v obchodu s přepravními službami. 

Předmětu Logistika, mezinárodní přeprava a zasílatelství - aplikace završuje a prohlubuje poznatky získané v předcházejících předmětech vedlejší specializace. Předmět obsahuje dva povinně volitelné bloky (aplikační problematika logistiky, nebo mezinárodní přeprava a zasílatelství), z nichž si student jeden zvolí podle odborných či profesních zájmů, popřípadě k tématu diplomové práce.

Absolventi se uplatňují v logistických útvarech průmyslových a obchodních podniků, u dopravců, operátorů, zasílatelů a poskytovatelů logistických služeb. Kvalita jejich připravenosti je ovlivněna spoluprací vyučujících se širokým okruhem podniků a profesních asociací. Studium je orientováno k získání certifikátu Evropské logistické asociace (ELA) a je obsahově kompatibilní s manažerským vzdělávacím programem Mezinárodní asociace zasílatelských svazů (FIATA) a vzdělávacím programem IRU Academy Mezinárodní silniční unie. 

Více informací o vedlejší specializaci naleznete zde.