2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace FPH: Management kvality a Lean Six Sigma

Související stránky

DSC_2739Vedlejší specializace je zaměřena na rozvoj znalostí a dovedností studentů v oblasti procesního managementu a provozního managementu prostřednictvím moderních přístupů Lean Management a Six Sigma.

Dále rozvíjí znalosti v oblasti managementu kvality, zejména pak v rámci vytváření, implementace, udržování a zlepšování systémů managementu kvality založených na požadavcích normy ČSN EN ISO 9001. Dále studenty připraví na pozice v oblasti provozního managementu, procesního managementu, ale i managementu kvality postaveného na přístupu Lean Six Sigma nebo na mezinárodních normách ISO řady 9000. Vedlejší specializace je určena pro aktivní studenty se zájmem o problematiku kvality a zlepšování procesů a provozu organizace a se zájmem o absolvování praxe, při které si vyzkouší aplikaci vyučovaných přístupů v reálné organizaci.

Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

popsat metodiky Six Sigma a Lean Management;
popsat přístupy managementu kvality, environmentu a BOZP aplikovaných na základě norem ISO a OHSAS;
vysvětlit principy jednotlivých dílčích metod a technik a identifikovat vhodnost jejich využití v praxi;
aplikovat základní principy plánování a realizace shromažďování dat a jejich analyzování, mapování procesů, managementu rizik, identifikace příčin problémů atd.;
vést týmy realizující projekty zlepšování procesů nebo implementace systémů managementu kvality, environmentu a BOZP;
vyhodnotit finanční i nefinanční přínosy aplikace jednotlivých metodik a přístupů.

Více informací naleznete zde.