Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace FPH: Manažer kultury a umění

DSC_3752Cílem vedlejší specializace je vybavit studenty základními znalostmi v oblasti jednoho z nejdynamičtějších ekonomických segmentů současnosti – kreativního průmyslu. Předměty jsou směrovány do jednotlivých oblastí využití kulturního dědictví, ekonomizace kulturních statků a podpory umělecké kreativity z hlediska managementu kulturních institucí, organizací a podniků.

Vedlejší specializace je specifická těsnou vazbou na praxi a to například spoluprací s významnými domácími i mezinárodními institucemi v oblasti kultury. Do výuky jsou zapojeni představitelé kulturního managementu. Výuka je doplněna praktickými semináři, tematickými exkurzemi a cvičeními, která umožní vlastní tvůrčí aktivitu studentů. Studium v jednotlivých předmětech je zaměřeno na povzbuzení zájmu a vlastní iniciativy studentů jak ve formě samostatných prací na konkrétních tématech, tak i zapojení studentských týmů do vědecko-výzkumné činnosti v rámci vědeckých projektů katedry

Absolventi vedlejší specializace budou schopni analyzovat, hodnotit a rozvíjet ekonomické aktivity v oblasti tvůrčího podnikání – zejména v kultuře a umění. Najdou uplatnění jak ve vrcholovém managementu velkých státních institucí a veřejnoprávních organizací, tak i v podnikatelské praxi dynamického sektoru kultury a umění. Získané znalosti rozvojových zdrojů v podobě hmotného i nehmotného kulturního dědictví vytvoří základ pro efektivní profesní uplatnění navazující na obecný znalostní základ poskytovaný jednotlivými fakultami VŠE. Rozšíření profesního záběru o pole tzv. znalostní ekonomiky orientované na umění a kulturu zlepší možnosti praktického uplatnění absolventů VŠE.

Povinné předměty: Kultura a kulturní politika v ČR, Ekonomika kultury a kreativní průmysly, Kulturní aspekty urbanismu a krajinotvorby, Management a organizace v oblasti hmotné kultury, Management a organizace v oblasti kreativní kultury, Management produkce v jednotlivých segmentech kreativní kultury, Marketing kultury

Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

  • vysvětlit specifika managementu a marketingu kulturní eventů v prostředí hmotných kulturních památek;
  • porovnat možnosti pořádání kulturních akcí v českém prostředí s praxí ve vyspělých západních zemích;
  • vysvětlit možnosti a meze marketingu kulturních památek v oblasti incomingového kulturního turismu z hlediska jednotlivých uživatelských segmentů;
  • aplikovat obecné poznatky z oblasti marketingu, managementu a ekonomických teorií do specializovaných témat využití kulturní kapitálu; 
  • uplatnit specifické nástroje managementu pro oblast živé a interpretativní kultury jako např. management hudebních těles, divadel apod.;
  • koncipovat podnikatelské plány pro veřejnoprávní a soukromé subjekty - organizace i instituce v kultuře (galerie, muzea, kulturní památky);
  • aplikovat specifické nástroje managementu a marketingu v jednotlivých oblastech kulturního života a podnikání v kultuře;
  • posoudit a ekonomicky vyhodnotit realizovatelnost a věrohodnost územních plánů a urbanistických studií zaměřených na ekonomické využití nemovitých kulturních památek, land-art, street-art apod.

Více informací naleznete zde.