Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace na FPH: Business a management

DSC_3265Vedlejší specializace „Business a management“ je novou specializací Fakulty podnikohospodářské. Poprvé se otevře v letním semestru 2015/2016.

Povinnými předměty vedlejší specializace jsou Strategie, Organizační chování a leadership, Inovace a podnikání, Marketing 2 a Management 2. Studenti si navíc volí jeden volitelný předmět zaměřený na specifika vybraného sektoru.

Mezi tyto volitelné sektorové předměty patří Agrokomplex, Automobilový průmysl, Energetika, Finanční a pojišťovací sektor, Management ve veřejné správě, Management výzkumu a vývoje, Média, Neziskové organizace, Přepravní služby, Stavebnictví, Telekomunikace a IT.

Po absolvování vedlejší specializace budou studenti schopni:

  • vytvářet a ve vzájemných vazbách hodnotit strategie a jejich promítnutí v oblastech marketingu, financování, investiční činnosti, organizační architektury a vlastní produkční činnosti,
  • popsat procesy probíhající v organizačních jednotkách, jejich vzájemné vazby, dynamiku a identifikovat rámce chování organizačních jednotek vedoucích ke společenské odpovědnosti,
  • podílet se na formování firemní kultury, navrhovat efektivní formy fungování organizace v závislosti na procesech, IT systémech a organizačním prostředí,
  • komunikovat, přesvědčovat, vyjednávat a vést týmy, které dokážou efektivně řešit specifické situace v podniku.

Vedlejší specializace je určena studentům všech oborů Vysoké školy ekonomické s výjimkou oboru Podniková ekonomika a management Fakulty podnikohospodářské.

Podrobnější informace o všech vedlejších specializacích nabízených Fakultou podnikohospodářskou najdete zde.