Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Volby do AS FPH a AS VŠE na funkční období 2015 – 2018

8.4.2015

AS FPH vyhlásil řádné volby do Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské (AS FPH) na funkční období 2015 – 2018 a zároveň stanovil termín voleb do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze (AS VŠE) na Fakultě podnikohospodářské na základě usnesení předsednictva AS VŠE ze dne 23. 2. 2015, jímž byly vyhlášeny řádné volby do AS VŠE na funkční období 2015 – 2018.

Termín voleb do AS FPH a do AS VŠE (na FPH) je stanoven na

8. 4. 2015 v čase 9:00 – 18:00

 

Místo konání voleb

BUDOVA ITALSKÁ
(prostor bývalé šatny mezi vchodem do menzy a šatnou)

 

Přihlášky kandidátů do AS FPH a AS VŠE

Pro podávání přihlášek kandidátů do AS VŠE platí na základě rozhodnutí AS FPH ze dne 25. 2. 2015 dle čl. 1, odst. 9  Volebního a jednacího řádu AS VŠE ustanovení Volebního řádu pro volbu členů AS FPH (čl. 4, odst. 2):

Písemné návrhy na kandidáty, které obsahují písemný a kandidátem podepsaný souhlas, musí být předány volební komisi nejpozději 7 kalendářních dnů před prvním dnem voleb. K později podaným návrhům nelze přihlédnout. Součástí návrhu na kandidáta u akademických pracovníků musí být i jednoznačné uvedení jedné katedry, kterou reprezentuje.

Pro podávání návrhů je možné využít tyto formuláře:

 

Volební komise pro volby do AS FPH
a dílčí volební komise pro volby do AS VŠE
na funkční období 2015 - 2018

Pro technické zajištění voleb do AS FPH zřídil AS FPH dle čl. 3 Volebního řádu AS FPH volební komisi, která je zároveň dílčí volební komisí dle čl. 2 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze.

 Předseda:

Ing. Michal Mervart, Ph.D.

 

Místopředseda:

Ing. Kateřina Legnerová, MBA

 

Členové:

Ing. Dagmar Čámská, Ing. Kamila Dědinová, Ing. Ladislav Hartman, Ing. Marek Prokůpek, Ing. Michal Straka, Ing. Jan Vořechovský

Kandidátní listiny:

Protokoly o výsledcích voleb: