Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Volby do AS VŠE

Související stránky

Předsednictvo AS VŠE vyhlásilo podle Volebního řádu AS VŠE řádné volby do AS VŠE na období 2018-2021
se začátkem funkčního období 13. 6. 2018 a koncem funkčního období 12. 6. 2021. (vyhlášení voleb do AS VŠE)

Volby do AS VŠE na Fakultě podnikohospodářské se uskuteční dle rozhodnutí Akademického senátu FPH dne 25. 4. 2018 od 9:00 do 16:00 v místnosti RB 459 (4. patro Rajské budovy).

Přihláška kandidáta do voleb do AS VŠE na Fakultě podnikohospodářské VŠE musí obsahovat návrh kandidáta do AS VŠE a výslovné prohlášení a podpis navrženého kandidáta, že s touto kandidaturou souhlasí.

Přihlášky (návrhy kandidátů) je třeba doručit v písemné formě do 18. 4. 2018. Za takové doručení je považováno osobní doručení přihlášky předsedovi dílčí volební komise nebo podání přihlášky přes podatelnu VŠE v zalepené obálce označené textem „Volby do AS VŠE“ a adresované na jméno předsedy dílčí volební komise pro volby do AS VŠE na FPH. Předsedou dílčí volební komise pro volby do AS VŠE na FPH byl schválen Ing. Michal Mervart, Ph.D.

Vzor přihlášky kandidáta