Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Volby kandidáta na funkci děkana

16.4.2014

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, a podle vnitřních předpisů fakulty volby kandidáta na funkci děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období 1. 7. 2014 – 30. 6. 2018, a to na středu 16. 4. 2014 od 13:00 v rámci jednání AS FPH v místnosti RB 438, nám. W. Churchilla 4, Praha 3.