Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na obsazení míst asistent, odborný asistent/docent/profesor

Děkan Fakulty podnikohospodářské vypisuje výběrové řízení na obsazení těchto míst:

 • 2 místa ASISTENTA na Katedře marketingu
  - požadujeme VŠ mag. stupně, mininálně pětiletou praxi v oblasti digitálního marketingu nebo v oblasti arts marketingu, anglicky plynně slovem i písmem
 • 2 místa ASISTENTA/ODBORNÉHO ASISTENTA na Katedře podnikání
  - požadujeme VŠ mag. stupně nebo VŠ + Ph.D., pedagogickou praxi na VŠ, podnikatelskou zkušenost, publikační činnost v oboru, anglicky plynně slovem i písmem
 • 3 místa ASISTENTA/ODBORNÉHO ASISTENTA na Katedře personalistiky
  - požadujeme VŠ mag. stupně nebo VŠ + Ph.D. v ekonomikých nebo manažerských oborech, zkušenosti z praxe v HR min. 5 let, pedagogické zkušenosti v oblasti manažerského vzdělávání, anglicky plynně slovem i písmem, odborný zájem o oblast HR managementu, publikační aktivitu
 • 2 místa ODBORNÉHO ASISTENTA na Katedře manažerské psychologie a sociologie
  - požadujeme VŠ mag.stupně v oboru psychologie, sociologie, příp. podniková ekonomika a management s vedlejší specializací manažerská psychologie a sociologie, anglicky plynně slovem i písmem, publikační činnost v oboru
 • 5 míst ASISTENTA/ODBORNÉHO ASISTENTA/DOCENTA  na Katedře managementu
  - požadujeme VŠ + Ph.D./CSc., praxe v oboru, zaměření: manažerská informatika, management, provozní management, manažerské rozhodování a řešení problémů, principy managementu, publikační činnost, anglicky plynně slovem i písmem, zahraniční zkušenosti jsou vítány
 • 4 místa ASISTENTA/ODBORNÉHO ASISTENTA/DOCENTA  na Katedře strategie
  - požadujeme VŠ mag. stupně, preferujeme vzdělání doktorského typu v ekonomickém oboru (Ph.D./ CSc.) a výrazné mezinárodní manažerské zkušenosti, vysokoškolskou praxi s výukou       v anglickém jazyce, ochotu pracovat na částečný úvazek

 

Předpokládáme nástup 1. 9. 2018 nebo dle dohody a plný pracovní úvazek (není-li uvedeno jinak).

Přihlášky doložené profesním životopisem, přehledem publikační činnosti, dokladem o veděckopedagogických titulech a věděckých hodnostech dle požadavků uvedených u jednotlivých pracovních míst zasílejte do 30 dnů od zveřejnění na adresu: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, k rukám tajemnice fakulty - Ing. Martiny Poláchové, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.