Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na pozici vedoucího Katedry podnikání a Katedry mikroekonomie

Související stránky

Děkan Fakulty podnikohospodářské vypisuje výběrové řízení na tyto pozice:

  • Vedoucí Katedry podnikání
  • Vedoucí Katedry mikroekonomie

Předpokládaný nástup 1. 9. 2018 a plný pracovní úvazek.

Kvalifikační předpoklady: habilitace nebo Ph.D./CSc. v příslušném oboru

Přihlášky doložené profesním životopisem, 1-2 stránkami strategické vize rozvoje katedry v následujících čtyřech letech a přehledem nejvýznamnější publikační činnosti zasílejte do 18. 5. 2018 k rukám tajemnice fakulty, Ing. Martiny Poláchové (RB 441).