Vyhlášení interní rozvojové soutěže (IRS) na rok 2015

Rektorka VŠE na návrh Rozvojové komise VŠE vyhlašuje výběrové řízení na rok 2015 na projekty realizované v rámci interní rozvojové soutěže vymezené Vyhlášením institucionálního programu pro veřejné vysoké školy na rok 2015.

Tematickými okruhy pro rok 2015 jsou:

  1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké škole;
  2. Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů;
  3. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.

Řešení projektů interní rozvojové soutěže by mělo přispět k plnění priorit Dlouhodobého záměru VŠE a jeho Aktualizace na rok 2015.

Doba řešení projektu je maximálně 9 měsíců.

Uzávěrka 1. kola přihlášek: 30. ledna 2015 do 12:00 v RB 440

Začátek řešení projektu: 1. dubna 2015

Další informace o vyhlášení a pravidla interní rozvojové soutěže naleznete zde.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague