Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

1.12.2017 - 8.1.2018 - Registrace vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení interní rozvojové soutěže na rok 2016

Byla vyhlášena interní rozvojová soutěž na rok 2016. 

Tematickými okruhy pro rok 2016 jsou:

  • Podpora pedagogické práce akademických pracovníků.
  • Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů.
  • Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.

Řešení projektů interní rozvojové soutěže by mělo přispět k plnění cílů Dlouhodobého záměru VŠE na roky 2016-2020 a jeho aktualizace na rok 2016. V případě projektů zaměřených na inovaci předmětů/kurzů rovněž s deklarovaným profilem absolventa daného studijního programu, zejména s ohledem na znalosti, dovednosti a způsobilosti, které student skutečně získá a které jsou relevantní pro jeho další uplatnění. Aktivity řešené v rámci projektu musí být konané nad rámec běžné pracovní náplně pracovníků, kteří se podílejí na řešení projektu.

Vyhlášení, harmonogram a další informace naleznete zde. Přihlášky můžete odevzdávat do 29. 1. 2016 do 12:00 hodin na sekretariátu děkana.