Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení interní rozvojové soutěže na rok 2016

Byla vyhlášena interní rozvojová soutěž na rok 2016. 

Tematickými okruhy pro rok 2016 jsou:

  • Podpora pedagogické práce akademických pracovníků.
  • Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů.
  • Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.

Řešení projektů interní rozvojové soutěže by mělo přispět k plnění cílů Dlouhodobého záměru VŠE na roky 2016-2020 a jeho aktualizace na rok 2016. V případě projektů zaměřených na inovaci předmětů/kurzů rovněž s deklarovaným profilem absolventa daného studijního programu, zejména s ohledem na znalosti, dovednosti a způsobilosti, které student skutečně získá a které jsou relevantní pro jeho další uplatnění. Aktivity řešené v rámci projektu musí být konané nad rámec běžné pracovní náplně pracovníků, kteří se podílejí na řešení projektu.

Vyhlášení, harmonogram a další informace naleznete zde. Přihlášky můžete odevzdávat do 29. 1. 2016 do 12:00 hodin na sekretariátu děkana.