Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení volby děkana FPH na funkční období 2018 – 2022

Související stránky

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, a podle čl. 8 odst. 1 Jednacího řádu AS FPH volbu kandidáta na funkci děkana FPH na funkční období 1. 7. 2018 - 30. 6. 2022.

Volba se uskuteční dne 11. 4. 2018 od 13 hodin v místnosti RB 438, Rajská budova, nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3.

Zápis z jednání AS FPH

Pro volbu děkana schválil Akademický senát FPH VŠE volební komisi (Zápis z jednání AS FPH).

 


Dle čl. 8 odst. 5 Jednacího řádu Akademického senátu FPH VŠE volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana FPH zejména:

  1. stanoví harmonogram volby, včetně času a místa volby, a to nejpozději 14 dní před datem konání volby;
  2. stanoví způsob a termíny pro podávání přihlášek;
  3. stanoví termín a podrobná pravidla veřejné prezentace;
  4. stanoví podrobná pravidla průběhu volebního zasedání;
  5. sestaví seznam uchazečů;
  6. připraví hlasovací lístky a volební urnu;
  7. zajistí volební místnost tak, aby při vyplňování hlasovacích lístků bylo zajištěno tajné hlasování;
  8. vyhotoví protokol o volbě kandidáta na funkci děkana FPH;
  9. vyhlásí výsledky volby kandidáta na funkci děkana FPH;
  10. vyjadřuje se bezodkladně k podané stížnosti proti průběhu volby kandidáta na funkci děkana FPH.