2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana FPH

Související stránky

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, a podle vnitřních předpisů fakulty volby kandidáta na funkci děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období 1. 7. 2014 – 30. 6. 2018, a to na středu 16. 4. 2014 od 13:00 v rámci jednání AS FPH v místnosti RB 438, nám. W. Churchilla 4, Praha 3.

Podávání přihlášek: 3. března 2014 – 31. března 2014 do 12:00 do podatelny VŠE v obálce označené textem „Volba kandidáta na funkci děkana FPH VŠE“ určené na jméno M. Stříteský (předseda AS FPH) nebo L. Tyll (místopředseda AS FPH).

AS FPH požaduje, aby přihláška obsahovala:

a) jméno, příjmení a vědecko-pedagogické tituly,
b) vlastnoruční podpis pod text vyjadřující souhlas s kandidaturou dle odst. 4 Volebního řádu pro volbu děkana FPH VŠE:

„Já, __________________________________________ (jméno a příjmení kandidáta), se tímto přihlašuji pro volby vyhlášené na 16. duben 2014 jako uchazeč na funkci děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období od 1. července 2014 do 30. června 2018.“

c) odborný životopis,
d) stručná charakteristika programových cílů (max. 1 strana A4),
e) čestné prohlášení podle zák. č. 451/1991 Sb. (netýká se kandidátů narozených po 1. prosinci 1971) – viz příloha

Pozn. Části přihlášky a/ c/ d/ budou zveřejněny na webové stránce Fakulty podnikohospodářské.

Zápis z jednání AS FPH - Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana FPH