Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení způsobu a termínu pro podávání přihlášek pro volby kandidáta na funkci děkana FPH

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlásil v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění a podle vnitřních předpisů fakulty na svém zasedání dne 21.2.2018 volby kandidáta na funkci děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období 1. 7. 2018 – 30. 6. 2022, a to na středu 11. 4. 2018 od 13:00 v rámci jednání AS FPH v místnosti RB 438, nám. W. Churchilla 4, Praha 3.

Volební komise AS FPH pro volbu kandidáta na funkci děkana FPH stanovila lhůtu pro podávání návrhů (přihlášek) na kandidáty: 5. března 2018 – 22. března 2018 do 12:00 hodin do podatelny VŠE v Praze v obálce označené textem „Volba kandidáta na funkci děkana FPH VŠE v Praze“ určené na jméno Jitka Srpová (předseda volební komise AS FPH pro volbu kandidáta na funkci děkana FPH).

Přihláška musí obsahovat:

  1. jméno, příjmení, akademické tituly a vědecké hodnosti,
  2. vlastnoruční podpis pod text vyjadřující souhlas s kandidaturou děkana FPH VŠE v Praze:

„Já, __________________________________________ (jméno a příjmení kandidáta), se tímto přihlašuji pro volby vyhlášené na 11. duben 2018 jako uchazeč na funkci děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období od 1. července 2018 do 30. června 2022.“

  1. odborný životopis,
  2. stručnou charakteristiku programových cílů pro funkční období děkana FPH (max. 1 strana A4),

Části přihlášky a/ c/ d/ budou zveřejněny na webové stránce Fakulty podnikohospodářské.

 

Vyhlášení veřejné prezentace kandidátů na funkci děkana FPH

Veřejná prezentace kandidátů na funkci děkana FPH se uskuteční dne 4. dubna 2018

od 13,00 hodin v učebně RB 210.

 

doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

předseda volební komise AS FPH

pro volbu kandidáta na funkci děkana

Dne 5.3.2018

 

 

Oficiální dokument je ke stažení zde: Přihlášky a prezentace kandidátů na děkana FPH na funkční období 2018-20.._