Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia na FPH

Související stránky

Děkan Fakulty podnikohospodářské rozhodl o bodové hranici přijetí na navazující magisterské obory pro studenty, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku, takto:

  • Arts management - 120 b0dů
  • Podniková ekonomika a management - 125 bodů

Úspěšným uchazečům gratulujeme a připomínáme nutnost zapsat se do studia (3. července 2015).

Neúspěšní uchazeči mohou po obdržení Rozhodnutí podat v zákonné lhůtě žádost o přezkoumání rozhodnutí.