2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia na FPH

Související stránky

Děkan Fakulty podnikohospodářské rozhodl o bodové hranici přijetí na navazující magisterské obory pro studenty, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku, takto:

  • Arts management - 120 b0dů
  • Podniková ekonomika a management - 125 bodů

Úspěšným uchazečům gratulujeme a připomínáme nutnost zapsat se do studia (3. července 2015).

Neúspěšní uchazeči mohou po obdržení Rozhodnutí podat v zákonné lhůtě žádost o přezkoumání rozhodnutí.