Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Výzkumný záměr

Související stránky

Výzkumný záměr MŠMT Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy (MSM 6138439905) s dobou řešení 2005 – 2010, na kterém se podílí celkem 28 řešitelů z celé Fakulty podnikohospodářské.

V rámci výzkumného záměru bylo v roce 2007 uspořádáno 6 workshopů, publikovalo se 6 working paperů (s ISBN) a za pomoci studentů bylo realizováno dotazníkové šetření. V závěru roku proběhla první fáze vyhodnocení dotazníkového šetření. Celý řešitelský kolektiv výzkumného závěru získal jednací prostor v sekci „Prosperita, produktivita, performance“ na mezinárodní konferenci „Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice“ pořádané na Vysoké škole ekonomické v Praze 13. a 14. září 2007. Zcela novou aktivitou, která byla založena v závěru roku 2007, je vydávání vědeckého odborného recenzovaného časopisu Ekonomika a management. Tento časopis je vydáván v podobě tištěné a dále pak v elektronické podobě (ISSN 1802-8470- print/ ISSN 1802-8934 – online - http://www.vse.cz/eam/).

V roce 2007 bylo vydáno první číslo. Členové katedry zaštiťovali v roce 2007 tři projekty Grantové agentury České republiky:

  • Riziko, hodnota firmy a klimatické deriváty (GAČR, 2006 – 2008), 
  • Faktory úspěchu neziskových organizací s důrazem na dobrovolnictví (GAČR, 2006 – 2008) a 
  • Podpora a rozvoj inovační schopnosti průmyslových podniků (GAČR, 2006 – 2008).

K dalším významným projektům, které katedra v roce 2007 řešila, patří Stínové ceny externalit v dopravě (Ministerstvo dopravy) a Metodologie oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice (RWE Transgas).

Ing. Patrik Sieber, Ph.D. dokončil tříletý výzkumný projekt v rámci programu Corporate Chair s finanční podporou Škoda Auto, a. s. na téma Hodnocení investičních projektů se zahrnutím nepřímých finančních a nefinančních efektů.

Další informace  o výzkumném záměru naleznete na stránkách katedry podnikové ekonomiky.