2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Výzvy a cíle Fakulty podnikohospodářské

Související stránky

prodekani_fphDne 17. září 2014 se uskutečnilo Akademické plénum Fakulty podnikohospodářské (FPH) Vysoké školy ekonomické v Praze uspořádané pro zaměstnance fakulty. Děkan FPH, prof. Ing. Ivan Nový, CSc., zde vystoupil s výzvami a cíli v rámci své vize fakulty v následujícím čtyřletém období. Po děkanovi vystoupili jednotliví proděkani fakulty se svou agendou: proděkan pro zahraniční vztahy, prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., proděkanka pro pedagogickou činnost, doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium, doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. a proděkan pro spolupráci s praxí a PR, doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.. Na závěr se plénu představili tři noví vedoucí kateder: vedoucí Katedry psychologie a sociologie řízení, doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D., vedoucí Katedry podnikové ekonomiky, doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. a vedoucí Katedry managementu, Ing. Mgr. Stanislav Háša, Ph.D.
Více o agendě, cílech a výzvách jednotlivých proděkanů najdete ZDE.