Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Vznik Katedry strategie reaguje na vývoj oboru Podniková ekonomika

HnilicaNa Fakultě podnikohospodářské došlo k transformaci Katedry podnikové ekonomiky na Katedru strategie. O důvodech této změny se dočtete v rozhovoru s vedoucím katedry, doc. Ing. Jiřím Hnilicou, Ph.D.

Jaký byl důvod ke změně názvu Katedry podnikové ekonomiky na Katedru strategie?

Důvodem je změna v chápání akademické disciplíny Podniková ekonomika, která se udála za posledních dvacet až třicet let. Původně Podniková ekonomika zastřešovala celý studijní obor. V rámci tohoto oboru se časem ale postupně etablovaly jednotlivé akademické disciplíny, jako je například marketing, finance, management a v neposlední řadě strategie, která v našem studijním oboru právě chyběla. To jsme se rozhodli napravit, a proto došlo k této změně. Současný charakter katedry zůstal, protože strategie je do určité míry zastřešující a dává jak finančnímu řízení, tak dalším disciplínám studujících podnik směr, kudy se ubírat.

Jaký je cíl nové Katedry strategie? Co chce studentům předat?

Hlavní cíl je učit studenty jak kritickému, tak tvůrčímu myšlení – tj. obecněji řečeno strategickému myšlení. Toho chceme dosáhnout vytvořením kvalitních povinných předmětů zaměřených na strategii a současně rozvojem dvou nových vedlejších specializací, které téma strategie budou dále podrobněji rozvíjet.

Jaké nové předměty katedra přinese?workshop

Jak na úrovni bakalářského, tak magisterského studia dojde k nahrazení předmětu Podniková ekonomika. Na bakalářském stupni nahradí Podnikovou ekonomiku 1 předmět Strategická analýza, která bude mít integrující charakter pohledu na podnik a bude se snažit propojovat funkční oblasti podniku v celek. Proto se bude předmět vyučovat až vyšších ročnících. Na úrovni navazujícího magisterského studia místo Podnikové ekonomiky 2 vznikne předmět Strategie. Smyslem předmětu bude studenty uvést do strategického myšlení a v rámci něj uvažovat o rozvoji podniku.

Mluvil jste o vzniku dvou nových vedlejších specializací, jaké to budou?

Vedlejší specializace se budou odvíjet od toho, co pojem strategie zastřešuje. To je například vymezené v rámci zájmových skupin pod záštitou Strategic Management Society. Budeme mít vedlejší specializaci Consulting a Turnaround Management. Cílem vedlejší specializace Consulting je rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti strategie. Není smyslem primárně produkovat absolventy do poradenského businessu, ale aby si studenti uvědomili souvislosti kolem tvorby, formování a implementace strategie s důrazem na zvyšování výkonnosti podniku prostřednictvím strategického myšlení. Z předmětů vedlejší specializace Consulting mohu jmenovat třeba Strategii růstu a velmi úspěšný předmět, který pro nás zajišťuje Deloitte, Rozvoj osobnosti poradce. Druhá vedlejší specializace Turnaround Management vychází z vedlejší specializace Finanční manažer. V této vedlejší specializaci jsme posílili prvky kolem strategie a oslabili prvky vyloženě okolo financí, které jsou doménou jiné fakulty. Vedlejší specializace nabízí předměty například Transformace a restrukturalizace podniku či Správa společnosti.

Mohl byste zmínit výzkumné projekty, které na katedře probíhají?

Výzkumů máme několik. Momentálně se na katedře řeší projekt TAČR, jehož cílem je vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Dále mohu jmenovat například projekty na vyhodnocování a řízení výkonnosti nebo sektorovou analýzu rodinných firem v České republice.