Zápis do 1. semestru bakalářského studia vyučovaného v českém jazyce

Byla aktualizována stránka informující o zápise do studia bakalářského programu vyučovaného v českém jazyce. Prosím, dodržte přidělený čas zápisu.

Do termínu zápisu je vhodné doručit všechny požadované dokumenty (pokud již tak nebylo učiněno).


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague