8.6.2017 - CEMS Alumni Soirée

Hledat
Pokročilé hledání
Zápis do navazujícího magisterského studia

Související stránky

3.7.2015 10:00

Na základě přijímací zkoušky konané 1. července 2015 (uchazeči naleznou přesný termín a místnost po přihlášení ke své elektronické přihlášce) a stanovení bodové hranice k přijetí je třeba potvrdit zájem o studium zápisem do studia.

Zápis nově přijatých uchazečů do navazujícího magisterského studia oborů Podniková ekonomika a management a Arts management se bude konat v pátek 3. července 2015 v místnosti RB 101 Rajské budovy, Vysoké školy ekonomické v Praze pro oba obory od 10:00 hod.

Neúčast u zápisu je důvodem k vyškrtnutí ze seznamu přijatých. V případě vážných překážek účasti na zápisu, může zápis proběhnout v zastoupení jinou osobou na základě plné moci (nemusí být ověřená).

V den zápisu je potřeba, nejpozději, doložit všechny doklady, o předchozím úspěšně ukončeném, vysokoškolském, studiu. Bez těchto dokladů nebude moci být uchazeč zapsán do studia.

K zápisu je třeba donést

Všechny žádosti, které potřebujete potvrdit (PID, železnice, ČSSZ, zdrav. poj..apod.),průkaz totožnosti a propisovací tužku.

Prezentace ze zápisů

Po proběhnutí zápisů je k dispúozici prezentace.