2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Zápis ze zasedání volební komise AS FPH VŠE

Dne 23. března 2018 se uskutečnilo zasedání volební komise AS FPH VŠE v Praze pro volbu děkana FPH.

Volební komise AS FPH pro volbu děkana přijala od předsedy volební komise AS FPH VŠE v Praze obálku s přihláškou jednoho kandidáta na funkci děkana FPH podanou způsobem a v termínu stanoveném volební komisí dle článku 8, odstavec 5 Jednacího řádu Akademického senátu FPH VŠE v Praze. Na základě kontroly úplnosti přihlášky komise konstatuje, že podaná přihláška splňuje podmínky stanovené Jednacím řádem Akademického senátu FPH VŠE v Praze uvedené v článku 8, odstavec 9 a dále podmínky stanovené volební komisí dle článku 8, odstavec 5.

Na volební listinu je zapsán tento kandidát:

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

 

Zápis ze zasedání ke stažení zde: Zápis ze zasedání volební komise AS FPH VŠE