Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Životní jubileum prof. Evy Kislingerové

Související stránky

Dne 8. června 2010 oslavila prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. životní jubileum. Do akademického klubu jí přišla poblahopřát a spolu s ní oslavit tuto příjemnou událost řada pracovníků školy, fakulty i zástupců z praxe. Mezi gratulanty nechyběl rektor VŠE prof. Hindls, děkan fakulty prof. Veber a celé vedení fakulty.