Výběrové řízení na akademické pracovníky

Děkan Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze vypisuje výběrové řízení na tyto pozice:

 

1 místo odborného asistenta s Ph.D. na Katedru logistiky.

Požadujeme:

 • Ukončené VŠ vzdělání s titulem Ph.D. a odborné zaměření v oblasti Logistiky.
 • Profesní/odborná/pedagogická praxe v oblasti Logistika nebo vědecko-výzkumná činnost minimálně 5 let.
 • Znalost anglického jazyka na vysoké komunikační úrovni.
 • Mezinárodní publikační činnost věnovaná logistice výhodou.

Náplň práce:

 • Výuka studentů bakalářského a magisterského stupně studia v českém a/nebo anglickém jazyce, vedení kvalifikačních prací.
 • Vlastní vědecký výzkum věnovaný logistice.
 • Příprava a realizace zahraničních a/nebo tuzemských projektů.
 • Realizace smluvního výzkumu a consultingu pro praxi.
 • Spolupráce s členy katedry, fakulty, zahraničních univerzit a podnikovou praxí.
 • Nezbytné administrativně-organizační činnosti související s odbornou prací.

 

Předpokládaný nástup dle dohody, na plný nebo částečný úvazek, na dobu určitou dvou let s možností prodloužení na dobu neurčitou.

V případě zájmu pošlete Váš profesní životopis, motivační dopis, přehled pedagogické, odborné/profesní, publikační činnosti a kopie dokladů o dosažených vědeckých a akademických titulech do 30 dnů od zveřejnění inzerátu emailem na klara.vackova@vse.cz.

 

2 místa asistenta/odborného asistenta na Katedru strategie. 

Požadujeme

 • publikační činnost v zahraničních vědeckých časopisech v oblasti strategického řízení firem a/nebo manažerskou praxi,
 • zkušenosti a odborný zájem z oblasti strategického řízení,
 • vynikající komunikační dovednosti v českém a anglickém jazyce.

Nabízíme

 • výuku v prakticky zaměřených předmětech,
 • vedení studentských projektů,
 • jednání s firemními partnery.

  

Předpokládaný nástup od 1.9.2021 případně dříve dle dohody, na částečný úvazek, na dobu určitou dvou let s možností prodloužení na dobu neurčitou.

V případě zájmu pošlete Váš profesní životopis, motivační dopis, přehled pedagogické, odborné/profesní, publikační činnosti a kopie dokladů o dosažených vědeckých a akademických titulech do 30 dnů od zveřejnění inzerátu emailem na klara.vackova@vse.cz.

 

Zveřejněno dne 31.3.2021