Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Centrum informatiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze zavádí, provozuje a rozvíjí informační technologie v rámci Fakulty podnikohospodářské a poskytuje služby s tím spojené jejím akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům.
Centrum informatiky je vnitřním útvarem FPH, který je přímo podřízený děkanu FPH. Centrum vykonává aktivity uvedené v předešlém odstavci, a to v prostorách fakulty. K výkonu svých aktivit využívá interní pracovníky fakulty, pracovníky jiných fakult Vysoké školy ekonomické v Praze i externí odborníky.

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: Centrum informatiky
Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 098 447

Provozní doba pro LS 2016/17

Pracovníci Centra informatiky jsou k dispozici v době letního semestru 2016/2017 v následujících časech:

Pondělí 12:30-16 ho​d.
Úterý 09-11 a 12​:30 – 16 hod.
Středa 09-16 hod.
Čtvrtek 09-16 hod.
Páteční i jiné termíny jsou možné po domluvě.

V případě nepřítomnosti pište prosím na ITFPH@VSE.CZ.

Důležitá upozornění