Centrum informatiky FPH

Provozní doba

Pondělí dle dohody
Úterý dle dohody
Středa 9 – 14 hod.
Čtvrtek dle dohody
Pátek dle dohody

O centru

Centrum informatiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze zavádí, provozuje a rozvíjí informační technologie v rámci Fakulty podnikohospodářské a poskytuje služby s tím spojené jejím akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům.

Centrum informatiky je vnitřním útvarem FPH, který je přímo podřízený děkanu FPH. Centrum vykonává uvedené aktivity v prostorách fakulty. K výkonu svých aktivit využívá interní pracovníky fakulty, pracovníky jiných fakult Vysoké školy ekonomické v Praze i externí odborníky.