Centrum informatiky FPH

 

Provozní doba

Pondělí 9 – 16
Úterý 9 – 16
Středa 9 – 16
Čtvrtek 9 – 16
Pátek 9 – 11

O centru

Centrum informatiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze zavádí, provozuje a rozvíjí informační technologie v rámci Fakulty podnikohospodářské a poskytuje služby s tím spojené jejím akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům.

Centrum informatiky je vnitřním útvarem FPH, který je přímo podřízený děkanu FPH. Centrum vykonává aktivity uvedené v předešlém odstavci, a to v prostorách fakulty. K výkonu svých aktivit využívá interní pracovníky fakulty, pracovníky jiných fakult Vysoké školy ekonomické v Praze i externí odborníky.