Vizitky na dveřích kanceláří

Při každé změně obsazení kanceláře, je potřeba informovat ITFPH, aby byli aktualizovány informace na vizitce na dveřích dané místnosti. Stejně tak v případě změny jména či nabytí nových titulů.

Požadavek na aktualizaci vizitky posílejte na náš email itfph@vse.cz ve formátu:

Místnost: RB447
Osoba 1:
– celé jméno včetně titulů
– pozice (volitelně)
– telefonní linka
– email
– portrétní fotografie – ideálně pasová fotka (volitelně)

Osoba 2:


Pro změnu informací zobrazovaných na osobních profilech v InSIS kontaktujte systémového integrátora