Přidání tlačítka „Generovat certifikát“

Tento stručný návod slouží pro přidání ikony/tlačítka na lištu záložek. Pomocí této ikony/tlačítka lze následně (při zobrazení příslušných podrobností o kontrole plagiátů systémem Ephorus) vygenerovat protokol/certifikát o provedené kontrole.

 

Pro Firefox:

  • Ujistěte se, že máte zobrazenou „Lištu záložek„. Klikněte pravým tlačítkem vedle tlačítka pro přidání nové záložky. Zaškrtněte volbu „Lišta záložek“.
  • Klikněte pravým tlačítkem do lišty záložek a zvolte položku Nová záložka, zde vyplňte pole Název (např. Generovat certifikát) a do pole Adresa zkopírujte celý text z tohoto dokumentu.

tlacitko-pro-generovani-certifikatu

  • Následně klikněte na tlačítko Přidat
  • V liště záložek se objeví potřebné tlačítko pro generování certifikátu. Stačí otevřít zkontrolovanou práci a kliknout na něj, objeví se certifikát připravený k tisku.

Pro Google Chrome:

  • Pro zobrazení „Lišty záložek“ stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+B
  • Dále jako v případě Firefox, možnost pro vytvoření nové záložky se zde nazývá Přidat stránku