Kontakty

Kontaktní adresa:

Centrum vědy a výzkumu
Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Lidé

Vedoucí centra

doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D.
Místnost: RB 325
Tel.: 224 098 625
E-mail: ondrej.machek@vse.cz

Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

doc. Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D.
Místnost: RB 303
Tel.: 224 098 632
E-mail: lukesm@vse.cz

Referentka pro vědu a doktorské studium

Ing. Adriana Válová, Ph.D.
Místnost: RB 347
Tel.: 224 098 347
E-mail: adriana.valova@vse.cz

Fakultní administrátor IGS

Ivana Vostřelová
Místnost: RB 349
Tel.: 224 098 349
E-mail: ivana.vostrelova@vse.cz

Lektoři vzdělávacích seminářů

  • Richard Brunet-Thornton, Doctor of Philosophy
  • Ing. Ondřej Dvouletý, MSc.
  • Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.
  • Ing. Václav Šubrta
  • Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
  • Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D.