Kontakty

Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

  • doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D.

Vedoucí Centra vědy a výzkumu FPH; podpora vědy, publikace, projekty, granty

  • doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.

Prorektor pro vědu a výzkum

  • prof. Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D.

Semináře, workshopy

  • doc. Ing. Mgr. et Mgr. Štěpán Bahník, Ph.D.

Informační podpora vědy a výzkumu

  • prof. Ing. et Ing. Ondřej Machek, Ph.D.

Referentka pro vědu a doktorské studium

  • Ing. Blanka Helclová

Fakultní administrátor IGS

  • Monika Höslová