Formuláře pro zadaní publikační činnosti do databáze publikační činnosti VŠE (PCVSE)

(30.05.2024 – The deadline for submitting all your research outputs /deadline k zadání publikační činnosti)

Prosím o zaslání formuláře v elektronické podobě (formát DOCX) na blanka.helclova@vse.cz společně s publikací, není-li online dostupná. Impakt, SCOPUS a ERIH se odevzdávají plné texty článků k archivaci. Vyberte si příslušný formulář dle typu publikace:

Pro zadání publikační činnosti do databáze musí být odevzdán formulář v elektronické podoběoriginální výtisk publikace (kniha, časopis, sborník, CD, DVD apod.) Originál publikace nemusí být dodán jen v případě, kdy kniha/periodikum či jiný druh publikace vychází pouze on-line nebo je plný text dostupný na internetu (pod odkazem, který je uveden ve formuláři s kompletními informacemi o publikaci). Originální publikace se vrací autorovi po zanesení do systému. Zde je klasifikace oborů CEP & CEZ & RIV

Manažerské shrnutí


Pro články v časopise s impakt faktorem / výzkumné zprávy platí povinnost vyplnit manažerské shrnutí (vzor zde) a odevzdat ho spolu s formulářem pro zadání do databáze publikační činnosti.