Organizace, koordinace a podpora výzkumu a s výzkumem souvisejících činností jsou důležitou součástí činnosti Fakulty podnikohospodářské VŠE. Centrum vědy a výzkumu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze realizuje poradenskou, vzdělávací, informační a další činnost pro členy akademické obce FPH v oblasti vědy a výzkumu.

Tým CVV