Seznam doktorandů na FPH

Jméno Téma disertační práce Katedra Školitel Ročník Forma studia
Augustine Abakpa, MBA Effect of Environmental Factors on the Efficiency and Survival of Small and Medium-Scale Enterprises (SMEs) in Nigeria: Empirical Investigation of Benue State Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc 1 prezenční
Herman Mahendra Abeykoon, MBA Collaborative Market-Driving Strategy in Tourism Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 3 prezenční
Mgr. Petr Arbet Všímavost, autentičnost a pracovní zaujetí: modelování růstu. Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 3 prezenční
Ivan Balogh Dynamics and Factors of ESG Adoption in the Czech Republic Katedra strategie - FPH doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Petr Bartoš Identification of Predominant User Behavior on the Website and Its Impact on Designing Website Elements Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Jan Bittner Minimální důstojná mzda v České republice Katedra manažerské ekonomie - FPH doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 4 prezenční
Ing. Eva Bláhová Evaluace jako nástroj managementu v oblasti železniční dopravy Katedra managementu - FPH doc. Ing. Oto Potluka, Ph.D. 1 kombinovaná
Ing. Serhiy Bobrytskyy The effects of online marketing on online and offline sales Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 2 kombinovaná
Ing. Natálie Bruder Badie, MIM Exploring the Impact of Corporate Pledges to Net Zero: Becoming Responsible, Outsourcing the Guilt, or Claiming to Do the Unachievable? Katedra strategie - FPH doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. 4 prezenční
Ing. Šárka Buriánková Včasná identifiikace podnikové krize - implementace preventivní restrukturalizace Katedra strategie - FPH prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 4 prezenční
Dr. Nicola Cinardi, Ph.D. Unlocking the Potential of Complexity Leadership: A Study of its Impact on Organizational Sustainability and Performance Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 1 kombinovaná
MSc. Efthymios Daskalopoulos, MBA Family Business and Digital Transformation Katedra strategie - FPH prof. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. 2 kombinovaná
Ferhat Demir, MBA Determinants of Innovative Behavior and Outcomes in Corporate Coworking Katedra podnikání - FPH prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Michaela Dvořáková Impact of self-checkout technologies on consumer purchase behavior Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 1 kombinovaná
Ing. Jana Horová Sběratelství umění v České republice se zaměřením na význam sběratelů na současné umělecké scéně Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. František Drozen, CSc. 2 prezenční
Mgr. Marie Hořáková Kariérní adaptabilita obtížně zaměstnatelných populací Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D. 1 prezenční
Ing. Eva Hovořáková Analýza faktorů ovlivňujících budoucí kariéru absolventů gymnázií v České republice Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Soe Min Htet, BE (mechanical) Strategic orientations of family firms Katedra strategie - FPH doc. Ing. Aleš Kubíček, Ph.D. 1 prezenční
Jana Kovářová, MSc Online svět zchudlých spotřebitelů. Okázalá spotřeba v digitální sebeprezentaci v době snižující se ekonomické úrovně Katedra marketingu - FPH doc. Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. 2 prezenční
Ing. Zdeněk Kronberger Umělá inteligence a pracovní síla – koexistence technologií a lidských dovedností Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 2 prezenční
Ing. Miroslav Krupa, MBA Přizpůsobení hybridního řízení projektů Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 3 kombinovaná
Ing. et Ing. Markéta Kubíčková Revenue management jako nástroj zvyšování výkonnosti FMCG společností Katedra strategie - FPH doc. Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Michal Markoš Leadership Competencies for Project Managers Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. 2 kombinovaná
Ing. Lucie Mařanová Management v 19. století v českých zemích v Rakouském císařství a Rakousku-Uhersku Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 2 prezenční
Chia Hui Ng A Multi-Dimensional Framework for Sustainability of Social Enterprises across Different Contextual Factors Katedra podnikání - FPH prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 1 prezenční
Huu Thinh Nguyen, MSc. Automatizácia a Reshoring: Ekonomické aspekty, implikácie na medzinárodný obchod a trhy práce Katedra manažerské ekonomie - FPH prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. 3 kombinovaná
Mag. Claudia Pölderl The role of leadership and dialog in the development of self-organizing learning organization Katedra managementu - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 4 kombinovaná
Georgios Polychronopoulos Social Impact in Social Entrepreneurship: Conceptualization, Manifestation, and Measurement Katedra podnikání - FPH prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Jan Rožek, MIM Role důvěry a její podpora v éře hybridní spolupráce Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 1 kombinovaná
Ing. David Řehulka Breaking the Chains of Bias: Investigating the Relationship between the Communist Legacy, Financial Education, and Investment Choices among Czech Investors Katedra manažerské ekonomie - FPH doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D. 1 prezenční
Mgr. Nicolas Say Behaviorální intervence pro lepší rozhodování Katedra managementu - FPH doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. 4 prezenční
Vriti Sharma Green Finance and its impact on companies performance through human resource management Katedra managementu - FPH doc. Ing. Oto Potluka, Ph.D. 2 kombinovaná
Ing. Anna Schmalko The role of data in strategic marketing decision-making (working version) Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 1 kombinovaná
Ing. David Šimůnek Přenos agendy z managementu na podřízené jako prvek Organizačního Designu v prostředí ČR Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 3 kombinovaná
Bc. et Bc. Veronika Šlapáková Losová, MSc Open Innovation in Healthcare: Developing a Value-Based Network Innovation Model for eHealth Katedra podnikání - FPH doc. Marko Orel, Ph.D. 4 prezenční
Ing. Daniel Šubrt Současné trendy v českém hudebním průmyslu Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 4 kombinovaná
Ing. Marcel Tkáčik Zprávy o manažerech a firmě: Analýza velkých dat s využitím metod strojového učení Katedra managementu - FPH doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Barbora Vaculová The marketing importance of consumer ethnocentrism Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 2 prezenční
Olga Válková Tarasová Strategie zvládání stresu u žen v manažerských pozicích: Body and Mind přístup Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 3 prezenční
Bc. Kamila Zahradníčková, MSc Augmenting market research with AI for faster innovation Katedra podnikání - FPH prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 1 kombinovaná
Ing. Robert Zámečník, MBA Umělá inteligence v oblasti kvalitativního marketingového výzkumu v ČR Katedra marketingu - FPH doc. Mgr. Radek Tahal, Ph.D. 3 kombinovaná