Seznam doktorandů na FPH

Jméno Téma disertační práce Katedra Školitel Ročník Forma studia
Mgr. Petr Arbet Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 1 prezenční
Ing. Natálie Badie, MIM Customer and employee perception of Corporate Ethics and its effect on corporate efficiency and brand equity Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 2 prezenční
Filip Beneš, MSc Význam věrnostních programů jako marketingového nástroje Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Jan Bittner Minimální důstojná mzda v České republice Katedra manažerské ekonomie - FPH doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 2 prezenční
Ing. Šárka Buriánková Včasná identifiikace podnikové krize - implementace preventivní restrukturalizace Katedra strategie - FPH prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 2 prezenční
Ferhat Demir Determinants of Innovative Behavior and Outcomes in Corporate Coworking Katedra podnikání - FPH prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 1 prezenční
Ing. Jakub Erlitz Alternativní metody řešení sanačního způsobu úpadku: vliv controllingu pracovního kapitálu Katedra strategie - FPH prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 5 kombinovaná
Mgr. Nikola Frollová Vnější faktory úspěchu zaměstnance a firmy Katedra managementu - FPH doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. 4 prezenční
Mgr. Jakub Grosman Živá nekomerční kultura z pohledu ekonomické evaluace Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Matyáš Hájek Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 1 prezenční
Ing. Lucia Horňáková AKVIZÍCIE SÚČASNÉHO UMENIA V ZBIERKOTVORNÝCH INŠTITÚCIACH V ČESKEJ REPUBLIKE Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Petra Sofia Horňáková Emocionální regulace: Metody a jejich využití v aplikované psychologii na příkladů zaměstnanců na obchodních pozicích Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Eva Hovořáková Rozvoj zaměstnavatelnosti generace Z se zaměřením na porovnání zaměstnavatelnosti středoškoláků ze Středočeského kraje a Prahy a studentů středních škol jižní Moravy. Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Renata Hrubá Možnosti životního stylu podle vztahu k potravinám jako segmentační proměnné v mezinárodní komparaci Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 5 kombinovaná
Mgr. Ondřej Chrást Památky jako významný zdroj rozvoje ČR v rámci sjednocené Evropy – ekonomika, identita, integrace. Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Jan Kasalický Katedra managementu - FPH doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. 1 kombinovaná
MgA. Eva Kesslová, dipl. um. Práce s publikem v současné klasické hudbě Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 1 prezenční
Mgr. Tereza Kicková Vliv autentického leadershipu na pracovní well-being, stabilitu a produktivitu zaměstnanců Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 2 prezenční
PhDr. Ladislava Knihová, MBA Edukační marketing v kontextu moderní marketingové komunikace Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 4 kombinovaná
Mgr. Ing. Anna Kochová Roubíčková Videoherní průmysl v České republice Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Alžběta Kratinová Hospodářská recese jako přílležitost pro zvýšení efektivity logistických systémů Katedra logistiky - FPH prof. Ing. Petr Pernica, CSc. 2 kombinovaná
Ing. Miroslav Krupa, MBA Přizpůsobení hybridního řízení projektů Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 1 kombinovaná
Ing. et Ing. Markéta Kubíčková Revenue management jako nástroj zvyšování výkonnosti FMCG společností Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 4 prezenční
Ing. Michal Kuděj Mezera krytí a varovné signály podnikové krize – včasná identifikace preventivní restrukturalizace Katedra strategie - FPH prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 5 kombinovaná
Mgr. Radka Lankašová Mediation as a conflict management tool in companies Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Radek Liška Dopad čtvrté průmyslové revoluce na management mezinárodních týmů / Impact of forth industrial revoltuion on management of international teams Katedra managementu - FPH prof. Ing. Milan Malý, CSc. 5 kombinovaná
Mgr. Ivana Lukeš Rybanská Opustit hierarchii. Kvalitativní studie procesů zavádění ne-hierarchických principů v organizacích Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Veronika Machová Aplikace neuronových sítí při stanovení generátorů hodnoty podniku Katedra strategie - FPH doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Jan Mojžíš Efektivní způsoby přesvědčování v managementu: Jak propagovat praktiky založené na důkazech? Katedra managementu - FPH doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. 3 prezenční
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA Analýza managementu udržitelnosti v nadnárodních společnostech Katedra managementu - FPH prof. Ing. Milan Malý, CSc. 5 kombinovaná
Mgr. Michal Petkov Význam investic do VaV pro konkurenceschopnost firem Katedra manažerské ekonomie - FPH prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D. 2 kombinovaná
Ing. Jaroslav Petrů Leadership Development - Strategie zvládání zátěže u organizačních lídrů ve věku 40+ v době výkonu funkce Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. 5 kombinovaná
Mag. Claudia Pölderl The role of leadership and dialog in the developmentof self-organizing learning organizations Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 2 kombinovaná
Georgios Polychronopoulos Development of a social impact index for social entrepreneurship Katedra podnikání - FPH prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 2 kombinovaná
Ing. Anna Reichlová Vývoj a užití metody ABC Katedra strategie - FPH doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. 3 kombinovaná
Norman Hendrik Riedel, MBA Profitability Increase by Innovation in Multinational Corporates Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 5 kombinovaná
Ing. Nikola Rosecká Konflikty v rodině a nerodinní manažeři v rodinných firmách Katedra strategie - FPH doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. 3 prezenční
Filip Roubíček, MSc. E-commerce centraProblematika elektronického obchodování s vazbou na logistické služby a umístnění relevantních logistických objektů Katedra logistiky - FPH doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. 2 prezenční
Mgr. Nicolas Say Behaviorální intervence pro lepší rozhodování Katedra managementu - FPH doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. 2 prezenční
Flakron Shala, MBA The Impact of Transforming Socially-Owned Enterprises on Economic Growth: Evidence from Southeast Europe Katedra manažerské ekonomie - FPH doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D. 3 kombinovaná
Shahab Sharfaei Katedra manažerské ekonomie - FPH doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D. 1 prezenční
Judith Schmitt Healthy Leadership - An evaluation of selected leadership styles with regard to their impact on the well-being of employees and their influence on a resilient business culture with special consideration of remote working conditions Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 1 prezenční
Dipl.-Volkswirt Karlheinz Schwer Business Model & IT Costs Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 5 kombinovaná
Lic. Marcel Sieber IT Management Culture and Strategic Alignment in the Era of Digitalization Katedra managementu - FPH prof. Ing. Milan Malý, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Michele Stasa Sociální kapitál v rodinných firmách Katedra strategie - FPH doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Markéta Svobodová, MIM Udržitelnost (nejen) organizací Katedra managementu - FPH prof. Ing. Milan Malý, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Lenka Syrová Vliv implementace systému Enterprise Risk Management na subjektivní výkonnost podniků Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 3 prezenční
Mgr. Petr Šimek Možnosti marketingové lokalizace v prostředí maloobchodu. Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 5 kombinovaná
Ing. David Šimůnek Přenos agendy z managementu na podřízené jako prvek Organizačního Designu v prostředí ČR Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 1 kombinovaná
Ing. Miroslav Šiška Competitive showrooming: a threat or inevitable future? Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 1 prezenční
Bc. et Bc. Veronika Šlapáková Losová Zavádění elektronického zdravotnictví (e-health) Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 2 prezenční
Ing. Václav Špetlík Dotační politika EU ve vybrané oblasti Katedra manažerské ekonomie - FPH doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Daniel Šubrt Česká klubová hudební scéna jako perspektivní součást kreativních průmyslů a její dopady na ekonomiku ČR Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 5 kombinovaná
Mgr. et Mgr. Adam Táborský Vliv kontaktu s přírodou na stres a well-being manažerů Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 2 kombinovaná
Nico Thümler, M.Sc. Non-verbal Salesperson Behaviour in the B2B Environment Katedra marketingu - FPH doc. Mgr. Radek Tahal, Ph.D. 3 kombinovaná
Ing. Marcel Tkáčik Zprávy o manažerech a firmě: Analýza velkých dat s využitím metod strojového učení Katedra managementu - FPH doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Lukáš Valenta Faktory úspěšnosti reorganizací Katedra strategie - FPH prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 1 prezenční
Mgr. Olga Válková Tarasova Strategie zvládání stresu u žen v manažerských pozicích: Body and Mind přístup Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 1 prezenční
Mgr. Stéphanie Vigier Zouhar Efektivita slevových promocí - pracovní název Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 2 prezenční
Dipl.-Bw. Martin Vogl, MBA Blended Transformation of Insurance Companies Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Mgr. Šárka Voříšková Strukturální empowerment a jeho měření Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 3 kombinovaná
Ing. Mgr. Marek Vranka Experimental business ethics: Studies of corruption Katedra managementu - FPH doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. 3 kombinovaná
Ing. Jan Wegert The Interplay Between Market Orientation, Dynamic Capabilities, and Performance Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 3 kombinovaná
Ing. Robert Zámečník, MBA Katedra marketingu - FPH doc. Mgr. Radek Tahal, Ph.D. 1 kombinovaná
Kunyan Zhu Katedra podnikání - FPH prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 1 prezenční