Seznam doktorandů na FPH

Jméno Téma disertační práce Katedra Školitel Ročník Forma studia
Augustine Abakpa, M.Sc. Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc 1 prezenční
Herman Mahendra Abeykoon, MBA Collaborative Market-Driving Strategy in Tourism Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 2 prezenční
Mgr. Petr Arbet Všímavost, autentičnost a pracovní zaujetí: modelování růstu. Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Natálie Badie, MIM Exploring the Impact of Corporate Pledges to Net Zero: Becoming Responsible, Outsourcing the Guilt, or Claiming to Do the Unachievable? Katedra strategie - FPH doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. 4 prezenční
Ivan Balogh Dynamics and Factors of ESG Adoption in the Czech Republic Katedra strategie - FPH doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. 2 prezenční
Ing. Petr Bartoš Optimalizace použitelnosti webových stránek za cílem zvýšení prodejní výkonnosti a uživatelského prožitku Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Jan Bittner Minimální důstojná mzda v České republice Katedra manažerské ekonomie - FPH doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 4 prezenční
Ing. Eva Bláhová Katedra managementu - FPH doc. Ing. Oto Potluka, Ph.D. 1 kombinovaná
Ing. Serhiy Bobrytskyy Vliv online marketingu na offline a online výkonnost značky Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 2 kombinovaná
Ing. Šárka Buriánková Včasná identifiikace podnikové krize - implementace preventivní restrukturalizace Katedra strategie - FPH prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 4 prezenční
MSc. Efthymios Daskalopoulos, MBA Family Business and Digital Transformation Fakulta podnikohospodářská - VŠE doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. 1 kombinovaná
Ferhat Demir, MBA Determinants of Innovative Behavior and Outcomes in Corporate Coworking Katedra podnikání - FPH prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Michaela Dvořáková Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 1 kombinovaná
Ing. Jana Horová Sběratelství umění v České republice se zaměřením na význam sběratelů na současné umělecké scéně Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. František Drozen, CSc. 2 prezenční
Ing. Eva Hovořáková Model úspěšnosti vstupu absolventů gymnázií na český trh práce Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Soe Min Htet, BE (mechanical) Katedra strategie - FPH doc. Ing. Aleš Kubíček, Ph.D. 1 prezenční
MSc. Azamat Kashebayev Renewable energy sources, circular economy and their influence on business strategy Katedra marketingu - FPH doc. Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. 2 kombinovaná
Jana Kovářová, MSc Online svět zchudlých spotřebitelů. Okázalá spotřeba v digitální sebeprezentaci v době snižující se ekonomické úrovně Katedra marketingu - FPH doc. Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. 2 prezenční
Ing. Zdeněk Kronberger Umělá inteligence a pracovní síla – koexistence technologií a lidských dovedností Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 2 prezenční
Ing. Miroslav Krupa, MBA Přizpůsobení hybridního řízení projektů Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 3 kombinovaná
Ing. Martina Kudrová Analýza financování a strategie neziskových sportovních organizací Katedra strategie - FPH prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Marek Lukšík Data Literacy in Enterprise Organizations Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 1 kombinovaná
Ing. Michal Markoš Leadership Competencies for Project Managers Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. 2 kombinovaná
Ing. Lucie Mařanová Management v 19. století v českých zemích v Rakouském císařství a Rakousku-Uhersku Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 2 prezenční
Dipl.-Kfm. Percy Menth Business Model Innovation and Family Businesses. Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 5 kombinovaná
Thinh Huu Nguyen, MSc. Očakávané ekonomické dôsledky technologického rozvoja koncom 20. a počiatku 21. storočia (štvrtej priemyselnej revolucie) Katedra manažerské ekonomie - FPH prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. 2 kombinovaná
Ing. Vojtěch Opleštil, MIM Finding the right spot in the Business Activity Continuum in a rational manner: Towards effective and sustainable provision of value for society Katedra strategie - FPH doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. 2 kombinovaná
Ing. Jaroslav Petrů Leadership Development - Strategie zvládání zátěže u organizačních lídrů ve věku 40+ v době výkonu funkce Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. 5 kombinovaná
Mag. Claudia Pölderl The role of leadership and dialog in the development of self-organizing learning organization Katedra managementu - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 4 kombinovaná
Georgios Polychronopoulos Development of a social impact index for social entrepreneurship Katedra podnikání - FPH prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 4 kombinovaná
Filip Roubíček, MSc Problematika elektronického obchodování s vazbou na logistické služby a umístnění relevantních logistických objektů Katedra logistiky - FPH doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Jan Rožek, MIM Podpora kolaborace v éře hybridní práce: Role korporátní kultury a důvěry Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 1 kombinovaná
Ing. David Řehulka Breaking the Chains of Bias: Investigating the Relationship between the Communist Legacy, Financial Education, and Investment Choices among Czech Investors Katedra manažerské ekonomie - FPH doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D. 1 prezenční
Mgr. Nicolas Say Behaviorální intervence pro lepší rozhodování Katedra managementu - FPH doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. 4 prezenční
Flakron Shala, MBA The Impact of Transforming Socially-Owned Enterprises on Economic Growth: Evidence from Southeast Europe Katedra manažerské ekonomie - FPH doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D. 4 kombinovaná
Shahab Sharfaei The effect of technology on the labour market: the moderating impact of minimum wage Katedra manažerské ekonomie - FPH doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D. 3 prezenční
Vriti Sharma Green Finance and its impact on companies performance through human resource management Katedra managementu - FPH doc. Ing. Oto Potluka, Ph.D. 1 kombinovaná
Mgr. Judith Schmitt Healthy Leadership - An evaluation of selected leadership styles with regard to their impact on the well-being of employees and their influence on a resilient business culture with special consideration of remote working conditions Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 3 prezenční
Ing. David Šimůnek Přenos agendy z managementu na podřízené jako prvek Organizačního Designu v prostředí ČR Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 3 kombinovaná
Bc. et Bc. Veronika Šlapáková Losová, MSc Open Innovation in Healthcare: Developing a Value-Based Network Innovation Model for eHealth Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 4 prezenční
Ing. Václav Špetlík Dopad vybraných operačních programů na konkurenceschopnost MSP Katedra manažerské ekonomie - FPH prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D. 5 kombinovaná
Nico Thümler, M.Sc. Non-verbal Salesperson Behaviour in the B2B Environment Katedra marketingu - FPH doc. Mgr. Radek Tahal, Ph.D. 5 kombinovaná
Alexander Tschackert Corporate success and insolvency probability in corporate transactions - in-vestigation of customer structure management as a success factor Katedra strategie - FPH prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 2 kombinovaná
Ing. Barbora Vaculová The marketing importance of consumer ethnocentrism Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 2 prezenční
Ing. Lukáš Valenta Faktory úspěšnosti reorganizací Katedra strategie - FPH prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 3 prezenční
Olga Válková Tarasová Strategie zvládání stresu u žen v manažerských pozicích: Body and Mind přístup Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 3 prezenční
MSc. Ahmet Vargelen Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 1 kombinovaná
Ing. Mgr. Marek Vranka Experimental business ethics: Studies of corruption Katedra managementu - FPH doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Jan Wegert The Interplay Between Market Orientation, Dynamic Capabilities, and Performance Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Robert Zámečník, MBA Umělá inteligence v oblasti kvalitativního marketingového výzkumu v ČR Katedra marketingu - FPH doc. Mgr. Radek Tahal, Ph.D. 3 kombinovaná