Seznam doktorandů na FPH

Jméno Téma disertační práce Katedra Školitel Ročník Forma studia
Ing. Jana Abíková Alokace a zásobování uprchlických táborů Katedra logistiky - FPH doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. 3 prezenční
Ing. Petr Bartoš Optimalizace použitelnosti webových stránek za cílem zvýšení prodejní výkonnosti a uživatelského prožitku Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 3 prezenční
Bc. Šárka Bendová, MSc Employer Branding jako budování značky zaměstnavatele Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 5 kombinovaná
Filip Beneš, MSc. Význam věrnostních programů jako marketingového nástroje Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 1 prezenční
M. Khalifa Bin Humaidan Management of the Innovation Process in the Organization, building successful system for managers. Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 3 kombinovaná
Mgr. Daniela Černá Řízení pracovního výkonu v komplexním prostředí (maticová struktura, agilní řízení) Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 2 prezenční
Florian Maximilian Diener, M.A. Strategic Implications of Digitalization and FinTechs for Traditional Business Models of the Financial Service Industry – an empirical Study of Banking Industry Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 3 kombinovaná
Ing. Michael Forman Systém řízení organizace ve vazbě na moderní metody rozvoje zaměstnanců ve státní správě - systém řízení talentů ve státní správě Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 3 kombinovaná
Mgr. Nikola Frollová Vnější faktory úspěchu zaměstnance a firmy Katedra managementu - FPH doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. 2 prezenční
Ing. Denisa Grešlová Manžerské mentální modely Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 3 prezenční
Mgr. Jakub Grosman Živá nekomerční kultura z pohledu ekonomické evaluace Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 5 kombinovaná
Dipl.-Ing. Ing. Jana Haasová Problematika energetické chudoby a zranitelného spotřebitele v ČR a v EU Katedra manažerské ekonomie - FPH doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. 3 kombinovaná
Lic. Christian Hitz Method of measurement for Corporate and IT Governance. Katedra strategie - FPH prof. Ing. Josef Basl, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Majra Hodžić Koncept správy projektů: aplikovatelnost a zastupitelnost v centrech sdílených služeb (SSC) Katedra managementu - FPH doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Martina Honcová Analýza financování a strategie neziskových sportovních organizací Katedra strategie - FPH prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Eva Horáková Rozvoj zaměstnavatelnosti generace Z se zaměřením na porovnání zaměstnavatelnosti středoškoláků ze Středočeského kraje a Prahy a studentů středních škol jižní Moravy. Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Petra Sofia Horňáková Nové přístupy k metodice měření v oblasti výzkumu interpersonální emocionální regulace. Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 1 prezenční
Ing. Lucia Horňáková AKVIZÍCIE SÚČASNÉHO UMENIA V ZBIERKOTVORNÝCH INŠTITÚCIACH V ČESKEJ REPUBLIKE Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 3 prezenční
Štěpánka Hronová Firemní udržitelnost se zaměřením na lidské zdroje a její reportování Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Renata Hrubá Možnosti životního stylu podle vztahu k potravinám jako segmentační proměnné v mezinárodní komparaci Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 3 kombinovaná
Mgr. Dita Hubálková Vliv facilitativního vedení porad na jejich efektivitu Katedra managementu - FPH doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. 1 kombinovaná
Mgr. Ondřej Chrást Památky jako významný zdroj rozvoje ČR v rámci sjednocené Evropy – ekonomika, identita, integrace. Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 3 prezenční
Ing. Jakub Jančík Reporting a měření logistických procesů Katedra logistiky - FPH doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. 5 kombinovaná
Marina Kim Cross-Cultural Management Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 4 kombinovaná
PhDr. Ladislava Knihová, MBA Edukační marketing v kontextu moderní marketingové komunikace Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 2 kombinovaná
Mgr. Ing. Anna Kochová Roubíčková Videoherní průmysl v České republice Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Daneš Koťátko Digitální metody analýzy činnosti mozku a jejich využití pro redukci stresu u manažerů a studentů Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 3 kombinovaná
Laurencia Safitri Krismadewi Economic Development Strategies : A comparative study relation of the adoption of outsourcing in Indonesia Katedra manažerské ekonomie - FPH doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 5 kombinovaná
Jan Kubálek Osobní úpadek – výzkum vlivu změn insolvenčního zákona na oddlužení nepodnikajících fyzických osob a na náklady podnikové sféry (Dopady legislativních změn v oblasti oddlužení podle insolvenčního zákona na podniky v České republice) Katedra strategie - FPH prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Markéta Kubíčková Revenue management jako nástroj zvyšování výkonnosti FMCG společností Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 2 prezenční
Ing. et Ing. Klára Kubíčková Úroveň a determinanty strategické filantropie firem v České republice Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Ľubomír Kubík Uplatnenie kultúrneho kapitálu v municipálnom rozvoji - formy, metódy a nástroje kultúrneho plánovania Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. František Drozen, CSc. 1 prezenční
Ing. Michal Kuděj Mezera krytí a varovné signály podnikové krize – včasná identifikace preventivní restrukturalizace Katedra strategie - FPH prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 3 kombinovaná
Ing. Róbert Kuchár Analýza vlivů na návštěvnost na území České republiky a porovnání se zahraničím Katedra strategie - FPH prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 5 kombinovaná
Ing. et Ing. Jiří Küchler Startupy a jejich oceňování Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2 prezenční
Axel Limberg Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 3 kombinovaná
Ing. Radek Liška Dopad čtvrté průmyslové revoluce na management mezinárodních týmů / Impact of forth industrial revoltuion on management of international teams Katedra managementu - FPH prof. Ing. Milan Malý, CSc. 3 kombinovaná
Ing. Veronika Machová Generátory tvorby hodnoty Katedra strategie - FPH doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. 3 kombinovaná
Manuel Mayerhoffer, MSc. Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 2 prezenční
Dipl.-Kfm. Percy Menth, Dipl. Kfm. Business Model Innovation and Family Businesses. Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 3 kombinovaná
Ing. Jan Mojžíš Koreluje vyšší RQ s lepšími pracovními úspěchy? Katedra managementu - FPH doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. 1 prezenční
Mgr. Veronika Motlová Vliv kariérového poradenství na českých vysokých školách na zaměstnatelnost absolventů Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Ladislav Možný, MBA Strategie firem v síťových odvětvích Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Jana Müllerová Sociální podnikání v České republice Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 3 kombinovaná
Mgr. Marek Novinský Bariéry tržní orientace v českých firmách (pracovní název) Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Gladys Maribel Ortiz Guamancela, MSc. Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 2 prezenční
Warsame Osmar Management of a Racial/Ethnic Workforce in Healthcare: A Critical Analysis of Physicians’ Migration to Germany and the Impact of Racial Colour-blind Practices on Interracial Doctor–Patient Interactions Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Zdeněk Pátek Nástroje efektivního řízení a ekonomické evaluace státních památkových objektů v České republice Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Karel Pernica Analýza misí a vizí předních společností v působících v ČR a střední Evropě Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Ondřej Pešek Percepce body image a její mediální reflexe Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 3 kombinovaná
Mgr. Michal Petkov Význam investic do VaV pro konkurenceschopnost firem Katedra manažerské ekonomie - FPH doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D. 1 kombinovaná
Ing. Adela Petreová Metody regulace přirozeného monopolu v prostředí České republiky a Slovenska Katedra manažerské ekonomie - FPH prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. 3 prezenční
Ing. Jaroslav Petrů Leadership Development - Strategie zvládání zátěže u organizačních lídrů ve věku 40+ v době výkonu funkce Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Michal Pícl Vliv minimální mzdy na nezaměstnanost v ČR Katedra manažerské ekonomie - FPH doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 3 kombinovaná
Mag. Claudia Pölderl Katedra managementu - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 2 kombinovaná
Peter Qvist-Sorensen, M.Sc. Expanding Industrial Services - Industry 4.0 and the Industrial Internet of Things Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 3 kombinovaná
Mgr. Mehdi Raqbi, M.A. Katedra managementu - FPH prof. Ing. Milan Malý, CSc. 2 kombinovaná
Ing. Anna Reichlová Vývoj a užití metody ABC Katedra strategie - FPH doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. 2 kombinovaná
Norman Hendrik Riedel, MBA Profitability Increase by Innovation in Multinational Corporates Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 3 kombinovaná
Ing. Nikola Rosecká Konflikty v rodinných firmách a jejich vliv na ekonomickou a neekonomickou výkonnost Katedra strategie - FPH doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. 1 prezenční
Ing. Jan Rožek Customer Lifetime Value - název bude upřesněn Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 5 kombinovaná
Flakron Shala, MBA The Impact of Transforming Socially-Owned Enterprises on Economic Growth: Evidence from Southeast Europe Katedra manažerské ekonomie - FPH doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 1 kombinovaná
Dipl.-Volkswirt Karlheinz Schwer Business Model & IT Costs Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 4 kombinovaná
Lic. Marcel Sieber Organizational Culture and Performance of IT Management in Digitalization Era Katedra managementu - FPH prof. Ing. Milan Malý, CSc. 2 kombinovaná
Ing. Michele Stasa Zdroje konkurenčních výhod rodinných firem a jejich vliv na obchodní strategii Katedra strategie - FPH doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. 1 prezenční
Ing. Michal Straka Management těles v populární hudbě Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Markéta Svobodová, MIM Udržitelnost (nejen) organizací Katedra managementu - FPH prof. Ing. Milan Malý, CSc. 3 kombinovaná
Ing. Lenka Syrová Má implementace ERM vliv na hodnotu firmy pro vlastníky? Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 1 prezenční
Bc. Martin Šafařík, MSc Vliv kursů zaměřených na kreativitu a inovace na well-being zaměstnanců Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 2 prezenční
Mgr. Petr Šimek Význam místních specifik pro nákupní rozhodování Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 3 kombinovaná
Ing. Radomír Šimek Technické vzdělávání v České republice jako bezpodmínečný předpoklad budoucí konkurenceschopnosti české ekonomiky Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Daniel Šubrt Česká klubová hudební scéna jako perspektivní součást kreativních průmyslů a její dopady na ekonomiku ČR Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 3 kombinovaná
Nico Thümler, M.Sc. Katedra marketingu - FPH doc. Mgr. Radek Tahal, Ph.D. 1 kombinovaná
Ing. Marcel Tkáčik Zprávy o manažerech a firmě: Analýza velkých dat s využitím metod strojového učení Katedra managementu - FPH doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. 1 prezenční
Ing. Martin Viktora Procesní a organizační inovace v managementu správy soudů a státních zastupitelství České republiky Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 4 kombinovaná
Ing. Klára Vítečková Vliv vzdělání v oboru management na vnímání etiky, udržitelnosti a kulturní diverzity Katedra managementu - FPH doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. 4 kombinovaná
MgA. Marie Vítová Dušková Stárnutí publika klasické hudby - fenomén "Grey Wave" (pracovní název) Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 5 kombinovaná
Dipl.-Bw. Martin Vogl, MBA Blended Transformation of Insurance Companies Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 4 kombinovaná
Mag Milomir Vojvodic, M.Sc. Data compliance with cross-functional governance team leadership and customer-centric operating model Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 4 kombinovaná
Jan Vořechovský Metodiky ekonomické evaluace v oblasti kultury a památkové péče Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Mgr. Marek Vranka Katedra managementu - FPH doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. 1 kombinovaná
Ing. Jan Wegert Tržní orientace, marketingová způsobilost a jejich vliv na firemní výkonnost Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 1 kombinovaná