Seznam doktorandů na FPH

Jméno Téma disertační práce Katedra Školitel Ročník Forma studia
Ing. Jana Abíková Alokace a zásobování uprchlických táborů Katedra logistiky - FPH doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. 2 prezenční
Ing. Petr Bartoš Optimalizace použitelnosti webových stránek za cílem zvýšení prodejní výkonnosti a uživatelského prožitku Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 2 prezenční
Dipl.-Bw. (FH) Uwe Bergold Innovatives Investment-Konzept im Rahmen der Makroökonomischen Zyklik Katedra strategie - FPH doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. 3 kombinovaná
M. Khalifa Bin Humaidan Management of the Innovation Process in the Organization, building successful system for managers. Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 2 kombinovaná
Ing. Radim Brixí Intuice a práce s vědomím při rozhodování za neurčitosti Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 3 kombinovaná
Elsa M. Canis Effective Communication in Business Context - Barriers in the Listening Process and Attention Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 1 prezenční
Mgr. Daniela Černá Řízení pracovního výkonu v maticových organizačních strukturách se zřetelem k agilním metodám řízení v podmínkách České republiky Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 1 prezenční
Mgr. Radek Černý, DiS. Organizační změny jako traumatický zážitek Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 2 kombinovaná
Florian Maximilian Diener, M.A. Strategic Implications of Digitalization and FinTechs for Traditional Business Models of the Financial Service Industry – an empirical Study of Banking Industry Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 2 kombinovaná
Ing. Michaela Dvořáková Řízení vybraných marketingových nástrojů v rámci omnikanálové strategie maloobchodních společností Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 2 prezenční
Ing. Martina Fischerová Analýza hodnot a kariérových dovedností studentů a absolventů vybraných manažerských programů Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Michael Forman Systém řízení organizace ve vazbě na moderní metody rozvoje zaměstnanců ve státní správě - systém řízení talentů ve státní správě Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 2 kombinovaná
Nikola Frollová Vnější faktory úspěchu zaměstnance a firmy Katedra managementu - FPH doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. 1 prezenční
Ing. Jana Gašková Svobodné firmy v České republice z pohledu leadershipu Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Kateřina Gawthorpe ALTERNATIVE CURRENCIES: MATHEMATICAL EXAMINATION Katedra manažerské ekonomie - FPH doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Denisa Grešlová Manžerské mentální modely Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 2 prezenční
Mgr. Jakub Grosman Živá nekomerční kultura z pohledu ekonomické evaluace Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 4 kombinovaná
Dipl.-Ing. Ing. Jana Haasová Problematika energetické chudoby a zranitelného spotřebitele v ČR a v EU Katedra manažerské ekonomie - FPH doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. 2 kombinovaná
Mgr. Jiří Havelka, LLM Může vhodná strategie udělat zaměstnance šťastnějším a firmu výkonnější? Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 4 kombinovaná
Lic. Christian Hitz Method of measurement for Corporate and IT Governance. Katedra strategie - FPH prof. Ing. Josef Basl, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Majra Hodžić Koncept správy projektů: aplikovatelnost a zastupitelnost v centrech sdílených služeb (SSC) Katedra managementu - FPH doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. 3 prezenční
Ing. Martina Honcová Analýza financování a strategie neziskových sportovních organizací Katedra strategie - FPH doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 3 prezenční
doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. Rozvoj trhu obnovitelných paliv Katedra strategie - FPH doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 4 kombinovaná
PhDr. Mgr. Pavlína Honsová Pluralita v koučování Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Eva Horáková Rozvoj zaměstnavatelnosti generace Z se zaměřením na porovnání zaměstnavatelnosti středoškoláků ze Středočeského kraje a Prahy a studentů středních škol jižní Moravy. Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 2 prezenční
Ing. Lucia Horňáková AKVIZÍCIE SÚČASNÉHO UMENIA V ZBIERKOTVORNÝCH INŠTITÚCIACH V ČESKEJ REPUBLIKE Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 2 prezenční
Ing. Ludmila Houdková Důvody úspěchů a selhávání v gastronomickém sektoru: Vliv manažerských modelů a praktik Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 1 kombinovaná
Štěpánka Hronová Firemní udržitelnost se zaměřením na lidské zdroje a její reportování Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 3 kombinovaná
Ing. Renata Hrubá Možnosti životního stylu podle vztahu k potravinám jako segmentační proměnné v mezinárodní komparaci Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 2 kombinovaná
Ing. James Huňak Význam segmentu obchodních cestujících v letecké osobní dopravě Katedra logistiky - FPH doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Ondřej Chrást Památky jako významný zdroj rozvoje ČR v rámci sjednocené Evropy – ekonomika, identita, integrace. Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 2 prezenční
Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová Inovace managementu Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Jana Kalousová Certifikáty kvality v marketingu služeb cestovního ruchu ( s akcentem na gastronomické služby a se zřetelem na proces globalizace ) Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jana Boučková, CSc. 5 kombinovaná
Marina Kim Cross-Cultural Management Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Petr Knap, MBA Předpoklady úspěšného rozvoje Průmyslu 4.0 ve výrobních podnicích ČR: manažerský model Katedra managementu - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 3 kombinovaná
PhDr. Ladislava Knihová, MBA Edukační marketing v kontextu moderní marketingové komunikace Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 1 kombinovaná
Mgr. Alica Koblovská Chyby managementu v rámci vytváření reputace a návrhy organizačního řešení Katedra managementu - FPH doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. 1 kombinovaná
Ing. Milan Kolář, MBA Řízení lidských zdrojů v hedgeových fondech Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Daniela Kolouchová Faktory synergického potenciálu marketingových a prodejních funkcí Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Michal Konvalinka Vliv způsobu řízení vzdělávacích institucí na kvalitu výstupu žáků Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Daneš Koťátko Digitální metody analýzy činnosti mozku a jejich využití pro redukci stresu u manažerů a studentů Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 2 kombinovaná
Laurencia Safitri Krismadewi Economic Development Strategies : A comparative study relation of the adoption of outsourcing in Indonesia Katedra manažerské ekonomie - FPH doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 4 prezenční
JUDr. Jan Kubálek Oddlužení zákonná úprava, představa a realita Katedra strategie - FPH doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 3 kombinovaná
Ing. Markéta Kubíčková Revenue management jako nástroj zvyšování výkonnosti FMCG společností Katedra strategie - FPH doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 1 prezenční
Ing. et Ing. Klára Kubíčková Úroveň a determinanty strategické filantropie firem v České republice Katedra strategie - FPH doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Michal Kuděj Mezera krytí a varovné signály podnikové krize – včasná identifikace preventivní restrukturalizace Katedra strategie - FPH doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 2 kombinovaná
Ing. et Ing. Jiří Kűchler Startupy a jejich oceňování Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 1 prezenční
Mgr. Paolo Lacche, MSc Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 2 kombinovaná
Mgr. Radka Lankašová Mediation as a conflict management tool in companies Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Radek Liška Dopad čtvrté průmyslové revoluce na management mezinárodních týmů / Impact of forth industrial revoltuion on management of international teams Katedra managementu - FPH prof. Ing. Milan Malý, CSc. 2 kombinovaná
Mgr. Ivana Lukeš Rybanská Opustit hierarchii. Kvalitativní studie procesů zavádění ne-hierarchických principů v organizacích Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 2 prezenční
Ing. Veronika Machová Generátory tvorby hodnoty Katedra strategie - FPH doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. 2 kombinovaná
Ing. Mgr. Jiří Mařík Kritéria pro hodnocení efektivity marketingu v malých a středních firmách Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 5 kombinovaná
Manuel Mayerhoffer, MSc. Katedra managementu - FPH doc. Ing. Mikuláš Pichanič, CSc. 1 prezenční
Dipl.-Kfm. Percy Menth, Dipl. Kfm. Business Model Innovation and Family Businesses. Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 2 kombinovaná
Mgr. Veronika Motlová Vliv kariérového poradenství na českých vysokých školách na zaměstnatelnost absolventů Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Ladislav Možný, MBA Strategie firem v síťových odvětvích Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 3 kombinovaná
Ing. Jana Müllerová Sociální podnikání v České republice Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2 kombinovaná
Šárka Nováková Strukturální empowerment a jeho měření Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 2 kombinovaná
Mgr. Marek Novinský Bariéry tržní orientace v českých firmách (pracovní název) Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 4 kombinovaná
Warsame Osmar Management of a Racial/Ethnic Workforce in Healthcare: A Critical Analysis of Physicians’ Migration to Germany and the Impact of Racial Colour-blind Practices on Interracial Doctor–Patient Interactions Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Vojtěch Paleta Sustainable development of global enterprise Katedra strategie - FPH prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Zdeněk Pátek Nástroje efektivního řízení a ekonomické evaluace státních památkových objektů v České republice Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Karel Pernica Analýza misí a vizí předních společností v působících v ČR a střední Evropě Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Ondřej Pešek Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 2 kombinovaná
Ing. Adela Petreová Metody regulace přirozeného monopolu v prostředí České republiky a Slovenska Katedra manažerské ekonomie - FPH prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. 2 prezenční
Ing. Pavla Petrová Kulturní politika v oblasti umění Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Jaroslav Petrů Leadership Development - Strategie zvládání zátěže u organizačních lídrů ve věku 40+ v době výkonu funkce Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. 2 prezenční
Ing. Michal Pícl Vliv minimální mzdy na nezaměstnanost v ČR Katedra manažerské ekonomie - FPH doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 2 kombinovaná
Mag. Claudia Pölderl Katedra managementu - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 1 kombinovaná
PhDr. David Anthony Procházka, MSc, MBA Informovaná výuka managementu a její vliv na manažerskou praxi Katedra managementu - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 3 prezenční
Peter Qvist-Sorensen, M.Sc. Expanding Industrial Services - Industry 4.0 and the Industrial Internet of Things Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 2 kombinovaná
Norman Hendrik Riedel, MBA Profitability Increase by Innovation in Multinational Corporates Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 2 kombinovaná
Mgr. Ing. Anna Roubíčková Videoherní průmysl v České republice Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 3 prezenční
Ing. Mgr. Tomáš Sadílek Typologie spotřebitelů na českém trhu potravin označených značkami kvality Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 2 kombinovaná
Dipl.-BW (FH) Thomas Schiller Mitarbeiterbindung in international operierenden Konzernen durch Betriebsrenten und betriebliche Zusatzleistungen Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 3 kombinovaná
Dipl.-Volkswirt Karlheinz Schwer Business Model & IT Costs Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 3 kombinovaná
Lic. Marcel Sieber Digitalization and Organizational Culture in IT Management Katedra managementu - FPH prof. Ing. Milan Malý, CSc. 1 kombinovaná
Adriana Starostová, MSc Senzorické aspekty produktů: Vůně jako prostředek produktové inovace Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Michal Straka Management těles v populární hudbě Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Markéta Svobodová, MIM Udržitelnost (nejen) organizací Katedra managementu - FPH prof. Ing. Milan Malý, CSc. 2 kombinovaná
Bc. Martin Šafařík, MSc Vliv kursů zaměřených na kreativitu a inovace na well-being zaměstnanců Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 1 prezenční
Mgr. Petr Šimek Význam místních specifik pro nákupní rozhodování Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 2 kombinovaná
Ing. Radomír Šimek Technické vzdělávání v České republice jako bezpodmínečný předpoklad budoucí konkurenceschopnosti české ekonomiky Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 4 kombinovaná
Marie Šnajderová Sociální znečištění - fenomén 21 století: Ženy na různých úrovních managementu organizací v mezinárodním srovnání. Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Václav Špetlík Dotační politika EU ve vybrané oblasti Katedra manažerské ekonomie - FPH doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc. 3 prezenční
Eliška Šulcová Věk pracovníků jako jeden z faktorů ovlivňujících tvorbu personální podnikové strategie Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 5 kombinovaná
PhDr. Irena Tyslová Interakce místa paměti a jádra produktu v destinaci turismu Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jana Boučková, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Martin Viktora Procesní a organizační inovace v managementu správy soudů a státních zastupitelství České republiky Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 3 kombinovaná
Ing. Klára Vítečková Specifika managementu generace YZ Katedra managementu - FPH doc. Ing. Mikuláš Pichanič, CSc. 3 prezenční
MgA. Marie Vítová Dušková Stárnutí publika klasické hudby - fenomén "Grey Wave" (pracovní název) Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 4 kombinovaná
Dipl.-Bw. Martin Vogl, MBA Blended Transformation of Insurance Companies Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 3 kombinovaná
Mag Milomir Vojvodic, M.Sc. Business Semantic Management and Data Governance Programs and Their Impact on Financial Reporting Systems and Corporate Financial Performance Katedra strategie - FPH doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 3 kombinovaná
Ing. Martin Zelený Analýza sekundárního trhu s hudebními nástroji v České republice Katedra Arts managementu - FPH prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. 5 kombinovaná
MgA. Petra Zichová Budování kulturního publika: význam společného uměleckého zážitku malých dětí a rodičů a jeho vliv na budoucí vztah dětí k umění a kultuře Katedra marketingu - FPH doc. Mgr. Radek Tahal, Ph.D. 1 prezenční