Seznam doktorandů na FPH

Jméno Téma disertační práce Katedra Školitel Ročník Forma studia
Ing. Jana Abíková Alokace a zásobování uprchlických táborů Katedra logistiky - FPH doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. 1 prezenční
Ing. Michal Andera Vliv osoby podnikatele na řízení růstu firmy Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Petr Bartoš Optimalizace použitelnosti webových stránek za cílem zvýšení prodejní výkonnosti a uživatelského prožitku Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 1 prezenční
Bc. Šárka Bendová, MSc Employer Branding jako budování značky zaměstnavatele Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 4 kombinovaná
Dipl.-Bw. (FH) Uwe Bergold Innovatives Investment-Konzept im Rahmen der Makroökonomischen Zyklik Katedra strategie - FPH doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. 2 kombinovaná
M. Khalifa Bin Humaidan Management of the Innovation Process in the Organization, building successful system for managers. Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 1 kombinovaná
Mgr. Eva Blažková Artový film a možnosti jeho exploatace na českém trhu Katedra Arts managementu - FPH prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Maksim Bryntsev Teorie cen finančních aktiv: analýza založená na dynamických modelech Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. 2 kombinovaná
Ing. Lucie Burešová Dlouhodobě udržitelná regulace v oblasti plynárenských distribučních sítí Katedra mikroekonomie - FPH prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. 1 kombinovaná
Ing. Veronika Červinská, DiS. Vliv dopravní obslužnosti na cestovní ruch Katedra logistiky - FPH doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. 5 kombinovaná
Florian Maximilian Diener, M.A. Strategic Implications of Digitalization and FinTechs for Traditional Business Models of the Financial Service Industry – an empirical Study of Banking Industry Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 1 kombinovaná
Mgr. Anica Djokić, MBA Český spotřebitel v cestovním ruchu - profil a segmentace českého spotřebitelé, analýza procesů rozhodování ve výběru dovolené Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Michaela Dvořáková Řízení vybraných marketingových nástrojů v rámci omnikanálové strategie maloobchodních společností Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 1 prezenční
Ing. Jakub Erlitz Alternativní metody řešení sanačního způsobu úpadku: vliv controllingu pracovního kapitálu Katedra strategie - FPH doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Michael Forman Systém řízení organizace ve vazbě na moderní metody rozvoje zaměstnanců ve státní správě Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 1 kombinovaná
Ing. Kateřina Gawthorpe ALTERNATIVE CURRENCIES: MATHEMATICAL EXAMINATION Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. 4 kombinovaná
Dipl.-Bw. Dietmar Grosch, MBA Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 1 kombinovaná
Mgr. Jakub Grosman Živá nekomerční kultura z pohledu ekonomické evaluace Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 3 kombinovaná
Dipl.-Ing. Ing. Jana Haasová Problematika energetické chudoby a zranitelného spotřebitele v ČR a v EU Katedra mikroekonomie - FPH doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. 1 kombinovaná
Mag Mohamed Meeran Mohiadeen Habeeb Mohamed, MBA Indian Assigned Expatriates and Indian Students in the Host Country: The Focus on Social Supports Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Jiří Hájek Stanovení struktury produktového portfolia Katedra strategie - FPH doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. 5 kombinovaná
Mgr. Jiří Havelka, LLM Může vhodná strategie udělat zaměstnance šťastnějším a firmu výkonnější? Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 3 kombinovaná
Lic. Christian Hitz Method of measurement for Corporate and IT Governance. Katedra strategie - FPH prof. Ing. Josef Basl, CSc. 3 kombinovaná
Ing. Majra Hodžić Projektový management: rozvoj správy projektů (Project Governance) Katedra managementu - FPH doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. 2 prezenční
Ing. Martina Honcová Sponzoring sportovních akcí jako součást strategie firmy Katedra strategie - FPH doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 2 prezenční
doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. Rozvoj trhu obnovitelných paliv Katedra strategie - FPH doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 3 prezenční
PhDr. Pavlína Honsová Pluralita v koučování Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Eva Horáková Rozvoj zaměstnavatelnosti generace Z se zaměřením na porovnání zaměstnavatelnosti středoškoláků ze Středočeského kraje a Prahy a studentů středních škol jižní Moravy. Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 1 prezenční
Ing. Lucia Horňáková AKVIZÍCIE SÚČASNÉHO UMENIA V ZBIERKOTVORNÝCH INŠTITÚCIACH V ČESKEJ REPUBLIKE Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 1 prezenční
Štěpánka Hronová Trvale udržitelné podnikání v České republice se zaměřením na malé a střední podniky Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2 kombinovaná
Ing. Renata Hrubá Možnosti životního stylu podle vztahu k potravinám jako segmentační proměnné v mezinárodní komparaci Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 1 kombinovaná
Ing. James Huňak Význam segmentu obchodních cestujících v letecké osobní dopravě Katedra logistiky - FPH doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. 4 kombinovaná
Ondřej Chrást Památky jako významný zdroj rozvoje ČR v rámci sjednocené Evropy – ekonomika, identita, integrace. Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 1 prezenční
Ing. Jakub Jančík Reporting a měření logistických procesů Katedra logistiky - FPH doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. 4 kombinovaná
Mgr. Klára Jappelová Organizační trauma jako specifický jev v organizaci a jeho vliv na engagement zaměstnanců Katedra managementu - FPH doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. 2 prezenční
Ing. Jana Kalousová Globalizace a její vliv na systémy kvality služeb v cestovním ruchu Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jana Boučková, CSc. 4 kombinovaná
Marina Kim Cross-Cultural Management Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 3 kombinovaná
Ing. Petr Knap, MBA Předpoklady úspěšného rozvoje Průmyslu 4.0 ve výrobních podnicích ČR: manažerský model Katedra managementu - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 2 kombinovaná
Ing. Jana Kolářová Svobodné firmy v České republice z pohledu leadershipu Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. 4 kombinovaná
Ing. Daniela Kolouchová Faktory synergického potenciálu marketingových a prodejních funkcí Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Michal Konvalinka Vliv způsobu řízení vzdělávacích institucí na kvalitu výstupu žáků Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Daneš Koťátko Digitální metody analýzy činnosti mozku a jejich využití pro redukci stresu u manažerů a studentů Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 1 kombinovaná
Laurencia Safitri Krismadewi Economic Development Strategies : A comparative study relation of the adoption of outsourcing in Indonesia Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 3 prezenční
JUDr. Jan Kubálek Oddlužení zákonná úprava, představa a realita Katedra strategie - FPH doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 2 kombinovaná
Ing. et Ing. Klára Kubíčková Hodnocení dopadů investičních projektů s podporou z veřejných zdrojů Katedra strategie - FPH doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 2 prezenční
Ing. Michal Kuděj Mezera krytí a varovné signály podnikové krize – včasná identifikace preventivní restrukturalizace Katedra strategie - FPH doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 1 kombinovaná
Ing. Róbert Kuchár Analýza vlivů na návštěvnost na území České republiky a porovnání se zahraničím Katedra strategie - FPH doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Monika Kuzma Specifika řízení lidských zdrojů ve zdravotnickém a farmaceutickém sektoru Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 3 kombinovaná
Mgr. Paolo Lacche, M.Sc. Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 1 kombinovaná
Taťána Langerová Veřejná podpora výkonného umění v ČR Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 5 kombinovaná
Mgr. Radka Lankašová Mediation as a conflict management tool in companies Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 4 kombinovaná
Axel Limberg Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 2 kombinovaná
Ing. Radek Liška Dopad čtvrté průmyslové revoluce na management mezinárodních týmů / Impact of forth industrial revoltuion on management of international teams Katedra managementu - FPH prof. Ing. Milan Malý, CSc. 1 kombinovaná
Ing. Dušan Litva Vplyv európskej integrácie na podnikateľskú sféru v Českej republike Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Lee Louda Problematika efektivity insolvenčních řízení, zvláště pak problematika vztahu reorganizací a konkurzů v českém insolvenčním prostředí. Katedra strategie - FPH doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 5 kombinovaná
Mgr. Ivana Lukeš Rybanská Opustit hierarchii. Kvalitativní studie procesů zavádění ne-hierarchických principů v organizacích Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 1 prezenční
Ing. Lenka Machková Socioemocionální bohatství českých rodinných firem Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 1 prezenční
Ing. Veronika Machová Generátory tvorby hodnoty Katedra strategie - FPH doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. 1 kombinovaná
Ing. Jan Mareš Trénink mladých nezaměstnaných v přípravě podnikatelského modelu Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Mgr. Jiří Mařík Kritéria pro hodnocení efektivity marketingu v malých a středních firmách Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 4 kombinovaná
Bc. Jana Medonosová, MSc Srovnání spotřebitelského chování ve virtuálním (online) a reálném (offline) světě Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 2 kombinovaná
Dipl.-Kfm. Percy Menth, Dipl. Kfm. Business Model Innovation and Family Businesses. Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 1 kombinovaná
Mgr. Veronika Motlová Vliv kariérového poradenství na českých vysokých školách na zaměstnatelnost absolventů Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 2 prezenční
Ing. Jana Müllerová Sociální podnikání v České republice Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 1 kombinovaná
Ing. Jaroslav Novák Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 1 kombinovaná
Ing. Mgr. Šárka Nováková Strukturální empowerment a jeho měření Katedra managementu - FPH doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 1 kombinovaná
Mgr. Marek Novinský Bariéry tržní orientace v českých firmách (pracovní název) Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 3 kombinovaná
Ing. Gladys Maribel Ortiz Guamancela, MSc. Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 1 prezenční
Warsame Osmar Management of a Racial/Ethnic Workforce in Healthcare: A Critical Analysis of Physicians’ Migration to Germany and the Impact of Racial Colour-blind Practices on Interracial Doctor–Patient Interactions Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 4 kombinovaná
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA Analýza managementu udržitelnosti v nadnárodních společnostech Katedra managementu - FPH prof. Ing. Milan Malý, CSc. 3 prezenční
Ing. Karel Pernica Analýza misí a vizí předních společností v působících v ČR a střední Evropě Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Ondřej Pešek Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 1 kombinovaná
Ing. Adela Petreová Metody regulace přirozeného monopolu v prostředí České republiky a Slovenska Katedra mikroekonomie - FPH prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. 1 prezenční
Ing. Pavla Petrová Kulturní politika v oblasti umění z pohledu umělecké institucionální infrastruktury, přístupu k financování a dalším druhům podpory: Středoevropská zkušenost v porovnání s vybranými zeměmi Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Jaroslav Petrů Leadership Development - Strategie zvládání zátěže u organizačních lídrů ve věku 40+ v době výkonu funkce Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. 1 prezenční
Ing. Michal Pícl Vliv minimální mzdy na nezaměstnanost v ČR Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 1 kombinovaná
Ing. Tomáš Pivoňka Determinanty běžného účtu platební bilance: analýza zemí V4 Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Marek Poč Diverzity management a jeho vliv na celkovou výkonnost firmy Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 3 kombinovaná
Ing. Tomáš Poucha Měření efektivity zaměstnanců Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 5 kombinovaná
PhDr. David Anthony Procházka, MSc, MBA Podnikání žen Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Kateřina Půbalová Nové trendy v rozvoji manažerů (se zaměřením na followership) Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. 5 kombinovaná
Peter Qvist-Sorensen, M.Sc. Expanding Industrial Services - Industry 4.0 and the Industrial Internet of Things Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 1 kombinovaná
Norman Hendrik Riedel, MBA Profitability Increase by Innovation in Multinational Corporates Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 1 kombinovaná
Ing. Anna Roubíčková Videoherní průmysl v České republice Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 2 prezenční
Ing. Jan Rožek Customer Lifetime Value - název bude upřesněn Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 5 kombinovaná
Ing. Mgr. Tomáš Sadílek Typologie spotřebitelů na českém trhu potravin označených značkami kvality Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 1 kombinovaná
Dipl.-BW (FH) Thomas Schiller Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 2 kombinovaná
Adriana Starostová, MSc Senzorické aspekty produktů: Vůně jako prostředek produktové inovace Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 3 prezenční
Ing. Markéta Svobodová, MIM Udržitelnost (nejen) organizací Katedra managementu - FPH prof. Ing. Milan Malý, CSc. 1 kombinovaná
Mgr. Petr Šimek Význam místních specifik pro nákupní rozhodování Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 1 kombinovaná
Ing. Lenka Šimková Metodika rozhodování o alokaci článků v logistickém řetězci Katedra logistiky - FPH doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. 4 kombinovaná
Ing. Pavel Šlégr Controlling a interní audit v krizovém řízení podniku Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc. 5 kombinovaná
Marie Šnajderová Sociální znečištění - fenomén 21 století: Ženy na různých úrovních managementu organizací v mezinárodním srovnání. Katedra personalistiky - FPH doc. Ing. Otakar Němec, CSc. 3 kombinovaná
Ing. Václav Špetlík Dotační politika EU ve vybrané oblasti Katedra mikroekonomie - FPH doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc. 2 prezenční
Ing. Marie Štěpánková Angažovanost pracovníků vysílaných na práci do zahraničí, jejich odměňování, rozvoj a způsoby stabilizace ve firmě Katedra personalistiky - FPH prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 4 kombinovaná
Eliška Šulcová Věk pracovníků jako jeden z faktorů ovlivňujících tvorbu personální podnikové strategie Katedra manažerské psychologie a sociologie - FPH doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 5 kombinovaná
Martin Viktora Procesní a organizační inovace v managementu správy soudů a státních zastupitelství České republiky Katedra podnikání - FPH doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 2 kombinovaná
Ing. Klára Vítečková Specifika managementu generace YZ Katedra managementu - FPH doc. Ing. Mikuláš Pichanič, CSc. 2 prezenční
Marie Vítová Dušková Stárnutí publika klasické hudby - fenomén "Grey Wave" (pracovní název) Katedra marketingu - FPH doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 3 prezenční
Dipl.-Bw. Martin Vogl, MBA Blended Transformation of Insurance Companies Katedra strategie - FPH prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 2 kombinovaná
Mag Milomir Vojvodic, M.Sc. Business Semantic Management and Data Governance Programs and Their Impact on Financial Reporting Systems and Corporate Financial Performance Katedra strategie - FPH doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 2 kombinovaná
Jan Vořechovský Metodiky ekonomické evaluace v oblasti kultury a památkové péče Katedra Arts managementu - FPH doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 5 kombinovaná
Ing. Martin Zelený Analýza sekundárního trhu s hudebními nástroji v České republice Katedra Arts managementu - FPH prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. 4 kombinovaná