Validátor VŠE

Aplikace Validátor VŠE zpřístupňuje výsledky kontroly vysokoškolských kvalifikačních prací aj. dokumentů na projevy plagiátorství.

Jak s Validátorem na FPH pracovat?

Při odevzdání kvalifikační práce do InSIS je tato práce automaticky poslána ke kontrole. Výsledky jsou zpřístupněny vedoucímu i oponentovi práce.

Vedoucí kvalifikačních prací tiskne certifikát o provedené kontrole, který podepíše, a přiloží k práci před její obhajobou.

Postup vytvoření protokolu

1. Přihlášení na validator.vse.cz. Po přihlášení uvidíte seznam prací, u nichž jste vedoucím či oponentem.

2. Klikem na ikonku otevřete detail práce – výsledky kontroly. Zobrazí se stránka s detaily práce. Je zobrazena shoda příloh i hlavní práce. Kliknutím na   či na odkaz, který označuje procento shody, rozklikneme další detail. Pozor: pro anglicky psané texty je kromě sloupce „theses“ k dispozici i sloupec „iThenticate“. Zkontrolujte prosím shodu i tam.

3. Objeví se „Shoda celkem“. V tomto kroku máte možnost „odškrtnout“ určité dokumenty (např. dříve obhajované verze práce téhož autora), čímž se přepočítají procenta shody. Je dobré se nyní podívat na jednotlivé nalezené dokumenty a vyhodnotit, do jaké míry se shodují.

Po kontrole klikneme na tlačítko „Generovat souhrnný protokol pro výběr“.

4. Zobrazí se souhrnný protokol. Nejdříve je možné se ještě podívat na pasáže, které jsou shodné, a to zvolením šablony VŠE – protokol s textem práce. Červeně označené pasáže jsou shodné s jinými dokumenty. Po zkontrolování shodných pasáží vyberte šablonu s názvem „FPH-protokol“, která je určena k tisku!

5. Závěrem klikněte na tlačítko „Uložit PDF„. Dojde k uložení protokolu a zároveň k jeho stažení. Stažený soubor vytiskněte, podepište a přiložte k posudku vedoucího.