1. 9. 2016: Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze pořádá Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady, který se uskuteční 1. září 2016 v prostorách Akademie Věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 206. Cílem informačního dne je seznámit potenciální žadatele o granty ERC a vedoucí pracovníky institucí s filozofií ERC, zprostředkovat jim informace o profilu konkurenceschopných žadatelů, o pravidlech účasti, struktuře projektového návrhu a způsobu hodnocení. Akce je určena jak talentovaným mladým výzkumným pracovníkům, potenciálním žadatelům o granty ERC, tak zástupcům vedení jednotlivých institucí a projektovým manažerům.

Registrace: http://geform.tc.cz/infodenERC2016