14. 12. 2016: Třetí setkání Research clubu FPH

Vážení kolegové,
zveme vás na třetí setkání Research clubu FPH, které se uskuteční ve středu 14. 12. od 16:30 do 18:00 na místnosti RB 436.

Program setkání:
1) Projekty GA ČR – letos jsme na FPH VŠE po několika letech půstu získali dva projekty, podělíme se o zkušenosti s přípravou, hodnocením a doporučeními, jak projekty obsahově vylepšit.
2) Aktuální informace o celostátním systému hodnocení vědy Metodika 2017+ – od roku 2017 se budou vědecké výstupy škol hodnotit již podle jiné metodiky, seznámíme vás s hlavními změnami, kterým byste měli již v r. 2017 přizpůsobit své plánované výstupy.
3) Diskuze nad možnostmi vylepšení článku v příloze. Prosíme o pročtení.

Research club FPH je prioritně určen všem akademickým pracovníkům i doktorandům FPH, kteří plánují publikovat v kvalitních vědeckých časopisech.

Registrace: zde.

Těšíme se na vás
Martin Lukeš a Ondřej Machek