23. 1. 2019: Workshop Úvod do R

Datum: středa 23. 1. 2019, 9:00 – 16:15

Místnost: RB 436

Registrace: zde

Lektor: Lukáš Sobíšek

Obsah: Cílem workshopu je seznámit účastníky se statistickým softwarem R, který se používá široce ve vědě i praxi. Workshop naučí účastníky základní funkce R, práci s daty, základní statistickou analýzu a tvorbu grafů. Workshop zároveň připraví účastníky pro samostatnou práci v tomto softwaru s širokou škálou možností a dá jim základy pro budoucí pokročilejší workshopy, které budou tento software také využívat.

Příprava: Přineste si prosím notebook s nainstalovaným statistickým softwarem R (https://cran.r-project.org/) a textovým editorem RStudio (https://www.rstudio.com/). Obojí software je ke stažení zdarma.

Program kurzu:

 1. část (9:00-10:30)
 • Představení R (výhody a nevýhody práce s R).
 • Seznámení s prostředím RStudio.
 • R syntax (příkaz): struktura (funkce, atributy funkce, objekty). Psaní a ukládání příkazů do R scriptu VS. psaní do konzole.
 • Help k funkcím.
 • Tvorba a práce s objekty (skalár, vektor).
 1. část (10:45-12:15)
 • Tvorba a práce s objekty (matice, data.frame, list).
 • Import a export datových souborů.
 • Knihovny (instalace a aktivace).
 1. část (13:00-14:30)
 • Úvod do popisné statistiky (tabulka rozdělení četností, průměr, medián, směrodatná odchylka, atd.)
 • Grafická analýza rozdělení proměnných (histogram, boxplot, polygon četností, koláčový diagram).
 1. část (14:45-16:15)
 • Úvod do analýzy závislosti mezi proměnnými: t-testy, korelační analýza (scatter plot), lineární regresní model, analýza závislosti mezi 2 kategoriálními proměnnými (chí-kvadrát test nezávislosti v kontingenční tabulce).