26. 6. 2018: Workshop „Úvod do aplikované statistiky v Gretlu se zaměřením na časové řady“

Centrum vědy a výzkumu si dovoluje pozvat doktorandy a akademické pracovníky na fakultní workshop Úvod do aplikované statistiky v Gretlu se zaměřením na časové řady.

 • Lektor: Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D.
 • Datum a místo konání: 26. 6. 2018  14.30-17.30 na místnosti RB 205
 • Obsah semináře:
  • Software Gretl
  • Jednoduché lineární predikce za pomocí OLS
  • Stacionarita a sezónnost
  • Vícerozměrná analýza časových řad (regrese s více proměnnými)
 • Registrace na seminář: http://fph.vse.cz/veda/registrace-na-seminar/?idakce=34