28. 11. 2017: Workshop Design experimentů

Centrum vědy a výzkumu si dovoluje pozvat doktorandy a akademické pracovníky na fakultní workshop Design experimentů.

  • Lektor: Ing. Mgr. et Mgr. Štěpán Bahník, Ph.D.
  • Datum a místo konání: 28. 11. 2017 9:30-12:30 na místnosti RB 436
  • Obsah semináře:
    Workshop má za cíl představit, jak správně připravit, provést, a vyhodnotit experiment. Obsahem budou mimo jiné stanovení experimentální hypotézy, výběr nejvhodnějšího designu experimentu a příprava materiálů. Důraz bude kladen na časté chyby experimentálního výzkumu a na způsoby, jak se těchto chyb vyvarovat. Stručně budou také probrány základy problematiky analýzy experimentálních dat, sepsání vědecké práce, a jejího následného publikování.
  • Registrace na seminář: http://fph.vse.cz/veda/registrace-na-seminar/?idakce=27