31. 10. 2017: Workshop Úvod do regresní analýzy a aplikované statistiky v Gretlu

Centrum vědy a výzkumu si dovoluje pozvat doktorandy a akademické pracovníky na fakultní workshop Úvod do regresní analýzy a aplikované statistiky v Gretlu.

 • Lektor: Ing. Ondřej Dvouletý, MSc.
 • Datum a místo konání: 31. 10. 2017 9:15-12:30 na místnosti RB 436
 • Obsah semináře:
  Cílem semináře je  nenásilnou formou seznámit účastníky s regresí a aplikovanou statistikou. Předmětem workshopu bude analýza dat z dotazníkových šetření, tedy průřezových dat. Seminář bude založen na programu Gretl, který je k dispozici ke stažení  zdarma, ale poznatky je možné využít v kterémkoliv jiném statistickém software.
 • Témata:
  • Volba proměnných a deskriptivní statistiky
  • Analýza rozptylu (ANOVA) a parametrické testování
  • Netechnický úvod do regresní analýzy průřezových dat
  • Metoda nejmenších čtverců (OLS)
  • Hierarchická regrese
 • Registrace na seminář: http://fph.vse.cz/veda/registrace-na-seminar/?idakce=26