5. 11. 2019: Setkání Research clubu FPH

Milé kolegyně, milí kolegové,

dovolte mi, abych vás za CVV pozval na listopadové setkání Research Clubu CVV FPH, které proběhne v úterý 5.11. v 9:15 – 10:45 v RB 459.

První část proběhne v anglickém jazyce, druhá v českém, třetí v obou jazycích pokud bude potřeba.

Program:

  1. Vyhlášení IGA 1 a jak podat svůj první interní grant (doc. Machek) v angličtině (pokud všichni přítomní budou rozumět česky, tak v čj)
  2. Představení programu JAMOVI a jeho základních funkcí (prof. Špička) v čestině. Určeno především pro vedoucí DP. Studenti se v programu učí pracovat na předmětu Metody výzkumu a bylo by dobré, aby vedoucí DP věděli, co studenti umí a co po nich lze požadovat. Program je ke stažení zdarma.
  3. Představení TAČR KAPPA (Anthony) v češtině/možno i dvojjazyčně nebo otázky i v AJ

David Anthony Procházka