5. 12. 2014: Interní deadline pro podávání přihlášek do IGS 2015

Fakultní deadline pro podávání přihlášek do Interní grantové soutěže (IGS) na rok 2015 je 5. 12. 2014. Do tohoto termínu je nutné dodat k rukám administrátorky Ivany Vostřelové následující dokumenty:

  • Vytištěnou a podepsanou přihlášku (výstup z ISIS),
  • Vyplněnou a podepsanou Kartu projektu.

Bez těchto náležitostí není možné potvrdit odevzdání projektu v ISIS a tedy ani podat návrh projektu.

Ve vyjímečných případech (mezi 5. a 10. 12. 2014) převezme tyto dokumenty a potvrdí odevzdání projektu Ondřej Machek.

Další informace o IGS 2015