5. 4. 2017: Sedmé setkání Research clubu FPH

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na další setkání Research clubu FPH, které se bude konat ve středu 5. dubna od 16:30 na místnosti RB 436.

Program setkání je následující:

1. Informace k projektům IGA2 a jejich vyhodnocení
2. Aktuální informace o přípravě Metodiky 2017+
3. Náměty a doporučení na vylepšení „autoreferátu“ k disertační práci.
4. Náměty a doporučení na vylepšení vědeckého článku.
5. Prezentace koncepčního paperu (kapitola do monografie v Routledge)

Účastníky prosíme o registraci na této adrese: http://fph.vse.cz/veda/registrace-na-seminar/?idakce=22 a shlédnutí materiálů zaslaných hromadným emailem.

U autoreferátu budou vítány náměty na vylepšení prezentace výzkumu, případně nápady, jak lépe využít data, která se podařilo získat dotazníkovým šetřením.

Diskuzní body k vědeckému článku:

  • Jak udělat teoretické review zajímavější?
  • Jaký z obou modelů je lepší – aktuální self-employment nebo zkušenost se self-employment? Tzn. pro finální paper vybrat jen jeden? Jaký?
  • Jak argumentovat proti common-method bias (subjektivní data od jedinců bez „objektivní“ kontroly)?
  • Jak se vypořádat s argumentem, že v psychologické části proměnných nepoužíváme řadu obvyklých proměnných (Big Five, self-efficacy), když důvodem je, že jsme je v konsorciu nebyli schopni prosadit do dotazníku?